Ansatt tatt i snoking – 60 pasienter berørt

En medarbeider ved Dalane distriktspsykiatriske senter er tatt for å ha snoket i pasientjournaler. Rundt 60 pasienter er berørt.

Dips journalsystem

Pasientjournalsystemet Dips brukes ved alle norske helseforetak unntatt Helse Midt-Norge. På bildet ser vi en testversjon av systemet. Her kommer det ikke fram noen ekte pasientopplysninger.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– En blir nesten ordløs, sier Målfrid J. Frahm Jensen.

Hun er tidligere erfaringskonsulent på psykiatrisk klinikk på SUS. I 16 år har hun kjempet mot snoking i pasientjournaler.

– For sykehuset sier gang på gang at pasientene må ha tillit til dem og ha tillit til personvernet. Likevel så skjer det gang på gang at helsepersonell blir tatt i snoking, sier Frahm Jensen.

Hun spør hvordan en da kan ha tillit til helsetjensten - spesielt psykiatrien:

– Der du forteller om de mest sensitive og skambelagte ting, og så sitter andre og leser dette. For noen av disse pasientene føles dette som et overgrep.

De skal være trygge

Snokingen ble oppdaget høsten 2019 etter at Dalane DPS mottok tips fra to pasienter.

Det var Dalane Tidende som først skrev om saken.

– Dette er svært alvorlig. Vi beklager på det sterkeste til pasienter som er berørte av dette, sier assisterende klinikksjef ved Klinikk for psykisk helsevern voksne, Sølve Braut, ifølge Helse Stavanger sine nettsider.

Braut sier videre at alle pasienter skal være trygge på at opplysninger blir håndtert på en sikker måte, og at Helse Stavanger har systemer for å ivareta taushetsplikt og personvern.

Psykisk Helse ved Stavanger universitetssjukehus

Klinikksjef, Sølve Braut fra Helse Stavanger beklager på det sterkeste til pasienter som er blitt berørt av dette.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Samtidig har vi et system som bygger på tillit. Likevel er det slik at medarbeidere har en egen lovpålagt plikt til kun å tilegne seg informasjon i pasientjournalen når det er behov for å gi pasienter forsvarlig helsehjelp eller for administrasjon av slik hjelp, sier Braut.

Jensen mener de burde skjerpe rutinene, slik at personvernet blir ivaretatt.

– Det er ikke godt nok at alle har tilgang til alt, fordi du må stole på de ansatte. De som behandler en pasient bør ha tilgang til journalen, men bare det de faktisk trenger å ha tilgang til.

Helse Stavanger jobber nå med å få oversikt over hvilke pasientjournaler det gjelder, og om enda flere enn de 60 er berørt.