Anmeldere mottok biskopbrev

Biskop Ernst Baasland har sendt et privat brev til to av personene som har anmeldt hans kone for bedrageri. Brevet har vakt sterke reaksjoner.

Ernst Baasland
Foto: Ruth Espedal Lycke / NRK

Politiadvokat Knut Horn ved økonomiavsnittet i Oslo bekrefter at han er kjent med brevet:

- Det vi har gitt uttrykk for er at kommunikasjon mellom mistenktes nære familie og eventuelle fornærmede i saken vil kunne oppfattes som et forsøk på vitnepåvirkning. Det kan være meget alvorlig, sier Horn.

Knut Horn leder etterforskningen av de totalt seks bedragerianmeldelsene som i dag foreligger mot Bodhild Baasland. På spørsmål om politiet ser på dette brevet som et forsøk på vitnepåvirkning, svarer Horn:

- I dag ønsker jeg ikke å uttale meg om det. Det jeg kan bekrefte er at politiet har gitt uttrykk for at vi ikke vil akseptere noen forsøk på vitnepåvirkning, uten at jeg dermed vil uttale meg om så har skjedd, sier Horn.

Overrasket

NRK kjenner til at brevet til kreditorene ble sendt for få uker siden. Biskop Ernst Baasland ønsker ikke å svare på spørsmål knyttet til innholdet i brevet, men skriver følgende i en mail til NRK:

- Jeg sendte ett brev med noen konfidensielle opplysninger til to jeg ikke trodde ville anmelde. Først forrige torsdag fikk jeg den overraskende meldingen om det motsatte, skriver biskopen.

Juletider

De to kreditorene som har mottatt brevet anmeldte Bodhild Baasland allerede rundt juletider.

Bodhild Baaslands advokat, Anne Kroken, sier at hun med bakgrunn i forestående avhør i lang tid har forsøkt å få bekreftet hvem anmelderne er. Det fikk Bodhild Baasland først en bekreftelse på fra politiet for halvannen uke siden.

Kroken sier brevet fra Baasland ble sendt før denne bekreftelsen forelå.

-Beklagelse

- Dette ble gjort på bakgrunn av det som ble oppfattet fra vår side som et ønske om at partene fikk høre fra Baasland, hvordan situasjonen var og nærmest med en form for beklagelse for det som hadde skjedd. Dette har ikke vært noe forsøk på vitnepåvirkning, sier Anne Kroken.

NRK Rogaland vet at det to sider lange brevet vakte sterke reaksjoner, blant annet fordi mottakerne opplevde at det spilte på deres egen samvittighet og nære relasjoner til familien Baasland.

Mistenkt

Politiadvokat Knut Horn vil i dag ikke si noe om brevet er tatt opp med biskop Ernst Baasland.

-Det ønsker jeg ikke å gå inn på, sier Horn.

Heller ikke biskopen ønsker å besvare dette spørsmålet.

Anmeldelsene omfatter totalt 11 millioner kroner som er gitt i lån til Bodhild Baasland av fem privatpersoner. Også bobestyrers rapport er oversendt politiet.

Bodhild Baasland har status som mistenkt i saken.