Hopp til innhold

Anmelder Norsk Industri – mener det er fare for liv og helse

Fagforbundet Industri Energi politianmelder arbeidsgiversiden i den pågående vaskeristreiken.

Leif Sande

Forbundsleder i Industri Energi, Leif Sande, går hardt ut mot Norsk Industri og har i dag levert en anmeldelse.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

– Vi mener arbeidsgiverne bryter straffelovens bestemmelse om plikt til å unngå fare for liv og helse, sier kommunikasjonssjef Martin Steen i Industri Energi til NRK.

De som blir anmeldt er Norsk Industri ved Stein Morten Lier og ledelsen i vaskeribedriftene Berendsen i Sandnes og Nortextil i Levanger. 190 vaskeriansatte ved 11 vaskeri er i streik.

Bakgrunnen er strid om dispensasjoner i forbindelse med vask av arbeidstøy til sykehusansatte. Arbeidstagersiden har innvilget dispensasjon til ansatte som arbeider med vask av sykehusklær, men arbeidsgiversiden har svart med lockout.

– Fare for liv og helse

Mandag sa divisjonsdirektør Emma Husabø Manin ved Stavanger universitetssjukehus at streiken fører til at situasjonen er kritisk for pasientene. I går kveld kom et lastebillass med reine klær til SUS fra Helse Bergen.

I Levanger gjennomfører vaskeriet Nor Tekstil en lockout og hindrer sine ansatte i å arbeide. De forhindrer dermed leveranser til Sykehusene i Nord-Trøndelag som står i fare for å gå tomme for rent arbeidstøy til leger og sykepleiere.

– Det er partene sitt ansvar i en streikesituasjon å sørge for at det inngås avtaler slik at man ikke havner i en situasjon der man truer liv og helse. Vi tar vart ansvar og har innvilget dispensasjonssøknader. Våre folk har stilt på jobb og sagt de er villige til å gjøre det som er nødvendig. Det er grotesk at Norsk Industri ikke er villige til å ta det ansvaret, sier forbundsleder Leif Sande i Industri Energi.

Han mener Norsk Industri prøver å fremprovosere tvungen lønnsnemnd.

– En desperat handling

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Det er en prinsipiell uenighet mellom partene om hvordan streiken blir utført. Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen mener anmeldelsen er useriøs.

– Anmeldelsen har ingen substansiell verdi. Det kan også være en desperat handling for de ønsker tydeligvis å få litt medieoppmerksomhet, og fremstiller saken helt feilaktig, sier Lier-Hansen.

Han mener Industri Energi rammer sykehusene bevisst.

– Det er Industri Energi som innretter streiken bevisst mot å ramme vaskerier som leverer tjenester til helseforetak. Det er de som har valgt et streikeuttak som kan føre til at liv og helse blir satt på spill, sier han.

Han mener det er myndighetenes ansvar å reagere dersom det blir fare for liv og helse.

– Streik er lovlig. Helsemyndighetene, Helsetilsynet og fylkeslegene overvåker situasjonen og vurderer hvordan det utvikler seg på de ulike helseforetakene. Dersom vi kommer til et punkt der det er fare for liv og helse vil selvsagt helsemyndighetene slå alarm, sier Lier-Hansen.

Klær til Stavanger Universitetssjukehus

Her får Emma Husabø Manin ved Stavanger universitetssjukehus et lastebillass med rene klær fra Helse Bergen. Årsaken er at vaskeriene som normalt leverer klær til sykehuset i Stavanger er i streik.

Foto: Ole Andreas Bø

Fra anmeldelsen:

«Bakgrunnen er at Norsk Industri i forbindelse med den pågående vaskeristreiken har avslått dispensasjonssøknaden fra Berendsen Tekstilservice AS om å fortsette å vaske betjeningstøy for Stavanger Universitetssykehus (SUS).

Dispensasjonssøknaden er i tråd med Hovedavtalen hvor hovedorganisasjonene forutsetter at det på hver bedrift som tas ut i konflikt pliktes det å opprette avtaler som fastslår hvordan det skal arbeids under en konfliktsituasjon slik at fare for liv, helse og betydelig materiell skade avverges. Denne dispensasjonssøknaden ble sendt til Norsk Industri i god tid før streiken var et faktum.

Industri Energi har på denne bakgrunn behandlet og innvilget dispensasjonssøknaden fra Berendsen Tekstilservice i Sandnes sist helg på objektivt grunnlag, slik at våre streikende medlemmer kunne møte på jobb fra og med mandag 8. september kl. 07.00. De ansatte møtte til vanlig tid, men ble nektet å jobbe av den lokale driftsledelsen. Vi presiserer at dispensasjonen kun gjelder arbeid knyttet til å unngå fare for liv og helse.»

190 ansatte streiker

Etter å ha meklet flere timer på overtid ble det brudd mellom LO-forbundet Norsk Industri og arbeidsgiversiden fredag morgen.

Dermed gikk 190 vaskeritilsatte ut i streik. Det er lite som tyder på at det blir en snarlig løsning.

Flere nyheter fra Rogaland

Tomine Walmsness

Sjå distriktsnyheitene 19:45