Anket på stedet

Metkel Betew og Dan Pettersen anket dommen på stedet, mens flere av de tiltalte har tatt betenkningstid.

 

Metkel Betew med sine forsvarere etter at dommen er avsagt
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Lars Erik Andersen og Ridvan Halimi har bestemt seg for ikke å anke. Halimi fikk kuttet straffen med fem års fengsel fra tingretten.

Andersen fikk 8 år i lagmannsretten. Det er en reduksjon på 7 års fengsel fra tingretten.

Andersen takket etterpå lagmannsretten for dommen.

Metkel Betew ble dømt til 12 års forvaring. Dan Pettersen fikk 8 års fengsel. 

Flere nyheter fra Rogaland