Anken vant fram – får trolig bli i Norge likevel

Lagmannsretten har omgjort utvisningsvedtaket av Nawjin (10) og Hawjin (12) Alinejad.

Hawjin og Nawjin Alinejad
Foto: Privat

– Vi har fått beskjed om at vi har fått medhold i lagmannsretten, men har ikke fått dommen ennå, sier Naser Alinejad til NRK.

Han snakker om saken som omhandler sine døtres rett til å bli i Norge. Den 26 sider lange dommen legger vekt på barnas beste. Lagmannsretten mener UNE har lagt feil fakta til grunn når det gjelder barnas familiesituasjon i Iran, og dermed muligheten for å reise tilbake dit.

– Vi er veldig glade for at de har vunnet fram, og det har vært en kamp vi har stått i i snart 13 år. Vi er kjempeglade for at dette forhåpentligvis er over og familien kan få ro og fred, og et normalt liv, sier Per Monclair Larsen, leder av støttegruppa.

Nå håper familien at UNE skal gjøre et nytt vedtak om opphold i landet.

– Det vanlige er at UNE gjør et vedtak som er i tråd med rettens vurderinger, sier familiens advokat Jan Birkeland.

Født i Norge

Hawjin (12) og Nawjin (10) er begge født på sykehuset i Haugesund etter at foreldrene deres kom til Norge fra Iran i 2003.

Familien Alinejad fikk endelig avslag på asylsøknaden sin i Utlendingsnemnda (UNE) i mars 2015. De gikk da til sak mot UNE for å få opphevet vedtaket. Men Oslo tingrett bestemte i desember 2015 at familien ikke har rett til opphold her i landet, og at de må reise tilbake til Iran.

Familien anket saken, og den har blitt behandlet i lagmannsretten som sa seg uenig med UNE.

Flere avslag på asylsøknaden

Familien fikk avslag på asylsøknadane allerede i 2004, men har klaget inn vedtaket flere ganger.

I det endelige avslaget fra UNE i mars 2015 ble det lagt vekt på at faren hadde en dom på seg fra 2009, og at faren satt seg til motverge da familien ble forsøkt uttransportert til Iran i 2006. UNE mente derfor at hensynet til barna ikke veide like tungt.

Mange har engasjert seg for at familien skal få bli. For at familien skulle ha råd til å gå til rettssak mot UNE sitt vedtak, samlet støttespillere inn penger.