Hall til 256 millioner står stort sett tom

Fremskrittspartiet i Stavanger angrer på at de var med på å bruke 256 millioner kroner på å bygge landets meste moderne messehall på Tjensvoll. Siden juni i fjor har den nesten ikke vært i bruk.

Forum Expo

Forum Expo til 265 millioner kroner skulle gjøre Stavanger til landets messeby nummer en. Foreløpig har det bare vært arrangert to messer.

Foto: Eirin Larsen / NRK

– Dette er verdens dyreste pil og bue-hall, sier Leif Arne Moi Nilsen.

Leif Arne Moi Nilsen 2

Leif Arne Moi Nilsen (FrP) mener alt for lite er gjort for å trekke arrangementer til hallen.

Foto: Rikke Lunde Andersen / NRK

Han er fungerende gruppeleder i FrP i Stavanger, og er forskrekket over den manglende aktiviteten i hallen. Hallen til 265 millioner er et spleiselag mellom Stavanger kommune og Stavanger Forum.

Ifølge Moi Nilsen fikk politikerne vite at en slik hall var det Stavanger manglet på å bli messeby nummer en.

– Vi gjorde nøyaktig det messefolkene ba om, og bygde hallen til 265 millioner. Da forventer vi at det blir arrangert mer enn bueskytingskonkurranser og cheerleading-stevner, sier Moi Nilsen.

Høyre forsvarer hallbygging

Egil Olsen fra Høyre leder kommunalutvalget for miljø og utbygging i Stavanger. Han synes FrP er alt for snare med å stemple Forum Expo som en fiasko.

Egil Olsen

Egil Olsen (H) mener det tar tid å etablere en ny hall.

Foto: Rolf Marnburg / NRK

– Husk nå at hallen først ble offisielt åpnet 3. februar i år. Arrangementene som har vært tidligere, var mens hallen fremdeles var et råbygg, sier han.

Olsen mener det handler om å jobbe langsiktig med å få messer til Expo-hallen.

– Etter åpningen har vi hatt to messer og flere idrettsarrangementer, sier Olsen.

For dårlig salg av hallen

– Når vi spør om hvor messene blir av, er svaret at det er vanskelig å konkurrere med etablerte messesteder, sier Leif Arne Moi Nilsen.

Han mener at Stavanger Forum burde vært mye tidligere på banen for å skaffe nye messer til hallen.

– Dette kunne de begynt med da hallen ble vedtatt. Vi har ikke fått noen signaler om at det kommer noe arrangementer fremover. Slik saken står nå, er hele hallen verdens dyreste bueskytingsarena, mener den fungerende gruppelederen i FrP.