Andelen mannlige lærere går ned

Antallet mannlige lærere i den videregående skolen i Rogaland har blitt kraftig redusert de siste årene. Fylkesmannen har ikke planer om tiltak.

En lærer står foran klassen i et klasserom

Ifølge en forsker ved Høgskolen i Hedmark fører mannlige lærere til bedre resultater for gutter i skolen. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Det har blitt færre menn på pauserommet og flere kvinner. Jeg lurte på om dette var en trend eller om det var bare på min skole, sier Bjørn Gunnar Husby, lærer ved Ølen videregående skole.

Bjørn Gunnar Husby, Haugesund Venstre

Bjørn Gunnar Husby, lærer ved Ølen Videregående Skole, og leder for Haugesund Venstre.

Foto: Jørgen Finstad / NRK

Det var en trend, viser tallene fra Rogaland fylkeskommune. SSBs tall for 2005 viser at andelen mannlige lærere i Rogaland lå på 52 prosent. Fylkets årsmelding fra 2014 viser at andelen var sunket til 42 prosent. Også nasjonalt er trenden den samme, selv om nedgangen ikke har vært like kraftig.

– Det som er skummelt er at det utvikler seg så gradvis, da ser man det ikke, så det har nok glidd forbi ganske mange, sier Husby.

– Ikke et bevisst forhold til kjønnsbalansen

Hallgeir Bø, ass utdanningsdirektør Rogaland

Hallgeir Bø, assisterende utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Rogaland.

Foto: Morten Wiik Larsen / NRK

Og det kan det tyde på at Husby har rett i. Dette er et tema det ikke har vært fokus på verken hos fylkeskommunen eller fylkesmannen.

– Dette har vi ikke tenkt så mye over hos oss. Vi har ikke et bevisst forhold til andelen mannlige og kvinnelige lærere, sier Hallgeir Bø, assisterende utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Rogaland.

Kan påvirke gutters resultater

Thomas Nordahl, professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, har forsket på hva lærerens kjønn har å si for elevens resultater.

– Vi har sett på noen skoler der gutter og jenter er like dyktige, og flere av de skolene kjennetegnes ved at andelen mannlige lærere er høyere enn gjennomsnittet. Det er kanskje noen behov hos gutter som mannlige lærere er litt flinkere til å se enn kvinnelige lærere, sier Thomas Nordahl,

Skoleforsker Thomas Nordahl

Thomas Nordahl, professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark.

Foto: Vilde Helljesen / NRK

Eirik Håland Lea er russ ved St. Svithun Videregående Skole i Stavanger. Han mener at selv om det ikke nødvendigvis er store forskjeller i undervisningen mellom kvinnelige og mannlige lærere, er det viktig med balanse mellom kjønnene.

– Lærere er ofte rollemodeller, så å ikke ha mannlige lærere blir feil for både gutter og jenter, sier Lea.

– Må skje noe.

Fylkesmannen har ikke planer om tiltak for å snu trenden med det første.

– Det er helt sikkert gunstig med en jevn kjønnsfordeling, men nå er det sånn det er akkurat nå. Vi får se om trenden fortsetter og om det er vits i å gjøre noe med dette senere.

I tillegg til å være lærer er Bjørn Gunnar Husby leder for Haugesund Venstre, og han er klar på at noe må gjøres.

– Dette må bli tatt tak i, så jeg kommer til å ta kontakt med politikere i fylket.

Flere nyheter fra Rogaland