NRK Meny
Normal

Ambulanselærlingene er i for dårlig form til å få læreplass

Kun halvparten av ambulanselærlingene i Rogaland har fått lærlingeplass. Dette til tross for at de kan søke til både Helse Fonna og Helse Stavanger. – Flere av søkerne oppfylte ikke fysiske krav, sier lærer.

Ambulanse

Etter å ha tatt VK2 ambulansefag må man ha læretid for å bli ferdig utdannet.

Foto: Helge Carlsen / NRK

– Vi er ikke fornøyd med disse tallene, sier Bård Lien, avdelingsleder for ambulansefag ved Sauda videregående.

Kun seks av de tolv av elevene som har søkt om lærlingplass innen Helse Fonna og Helse Stavanger etter å ha fullført VK2 ambulansefag ved skolen, har fått tilbud om lærlingeplass.

Ikke god nok fysikk blant lærlingene

Sauda videregående skole er den eneste skolen som tilbyr ambulansefag i Rogaland. Det er kun 17 videregående skoler i Norge som har utdanningen ambulanserarbeider.

– Vi er opptatt av at de elevene vi har får en utdanning de kan nyttegjøre seg av, og for det andre at de blir gode arbeidstakere for fremtidige arbeidsgivere. Vi er opptatte av at både lærlingene får en arbeidsplass og at arbeidsgiverne er fornøyde med elevene, sier Lien.

En av flere årsaker til at få elever har fått tilbud om læreplass er helseforetakenes krav til fysiske ferdigheter, tror Lien.

– Helseforetakene har det som en del av intervjuene fordi det er viktig med tanke på oppgavene lærlingene skal løse. Noen har kanskje ikke nådd opp i konkurransen der, og helseforetakene får jo også søkere fra andre plasser enn Sauda, selv om det er den eneste ambulanselinjen i Rogaland, sier han.

Ambulanse

Ambulansearbeidere må være i god fysisk form for å mestre yrket.

Foto: Sissel Helen Kvalvik / NRK

Kan svekke rekrutteringen til yrket

I tillegg til at få søkere fikk tilbud om plass, henger det også igjen et etterslep fra fjorårets kull. Helseforetakene tok i år inn to av de elevene som ikke fikk læreplass i fjor. Lund frykter at dette kan gjøre utdanningen mindre attraktiv.

– Elevene ser på dette når de søker ambulanselinje. De ser på muligheten for å få seg en læretid. Det er ikke bra over tid hvis det er slik at få får seg læreplass, sier han.

Nå har Sauda videregående satt opp flere gymtimer for å bedre fysikken til elevene.

– Når det blir stilt krav til fysikk, styrke og utholdenhet så har vi møtt den utfordringen ved å styrke kroppsøvingsdundervisningen. De får nå dobbet antall kroppsøvingsundervisning det året de er her for å bli bedre rustet fysisk til yrket de skal ut i, sier Lund.