Alvorlig skadet under innhøsting

En innleid slåttekar har fått en alvorlig skade som følge av innhøsting på et jorde. Hendelsen skjedde ved Risavegen på Nærbø. Politi og luftambulanse er sendt til stedet. Arbeidstilsynet er varslet.