Alle må betale piggdekkavgift i Stavanger

Piggdekkavgift vil først bli innført i Stavanger neste år. Men da blir det lagt opp til at alle som krysser kommunegrensen med piggdekk, må punge ut.

Svevestøv

Flere døgn i året blir det målt for mye svevestøv i lufta i Stavanger. Fra neste høst håper politikerne at piggdekkavgift skal gjøre lufta renere (illustrasjonsbilde).

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Jan Nilsen Aalhus

Jane Nilsen Aalhus, miljøvernsjef i Stavanger kommune

Foto: Ole Andreas Bø

– Målet er at de som ikke trenger piggdekk, kutter det ut. I Stavanger er det veldig få dager man trenger pigger, og det finnes mange gode alternativer, sier miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus i Stavanger kommune.

I april sa flertallet av politikerne i Stavanger ja til piggdekkavgift som et tiltak for å få renere luft. Nå er forskriften som åpner for hvordan piggdekkavgiften skal gjennomføres, sendt ut på høring. Planen er å innføre piggdekkavgift høsten 2017.

Vi har prøvd kampanjer mot piggdekk i tre år, men vi har ennå ikke nådd den piggdekkandelen vi har håpet på.

Jane Nilsen Aalhus, miljøvernsjef i Stavanger kommune

For å få best mulig effekt av piggdekkavgiften legges det opp til at alle skal betale, selv om du bare er på tur gjennom Stavanger og skal videre sørover på E39.

– Kommunegrensen blir grensen for hvor man skal betale piggdekkgebyr, sier miljøvernsjefen.

For høy piggdekkandel

Siste telling i 2015 viser at nesten 25 prosent av bilene i Stavanger har piggdekk. Norsk institutt for luftforskning mener denne andelen bør ned til minst 15 prosent for å redusere det farlige svevestøvet som skapes av biler med piggdekk.

– Vi har prøvd kampanjer mot piggdekk i tre år, men vi har ennå ikke nådd den piggdekkandelen vi har håpet på, sier Aalhus.

Fra før har Bergen, Oslo og Trondheim piggdekkgebyr.

– Det har vist seg at piggdekkavgift i andre store byer har hatt en god effekt i forhold på å redusere støvproblematikken fra veitrafikken, og vi tror ikke det vil ta veldig lang tid før det vi vil få en effekt i Stavanger. Målet er 85–90 prosent piggfrie dekk, sier hun.

1400 kroner i sesongen

Vi har ikke den kvaliteten på lufta som vi ønsker.

Jane Nilsen Aalhus, miljøvernsjef i Stavanger kommune

Det er nasjonale bestemmelser for hvor mye som skal betales i piggdekkavgifter. Et sesongkort koster 1400 kroner, månedkortet 450 kroner, mens en dagsbillett koster 35 kroner.

Stavanger kommune regner med å få inn ti millioner kroner i årlige piggdekkavgifter – penger som skal brukes til å gjøre lufta enda reinere i byen.

– Fra administrativ side har vi sett på muligheten med å bruke disse pengene på luftkvalitetestiltak, for eksempel panting av gamle vedovner, sier miljøvernsjef Aalhus.

Helsefarlig luft

Luftkvaliteten i Kannik i Stavanger sentrum er til tider helsefarlig. I 2015 var det 16 døgn med for mye svevestøv, som er spesielt farlig for astmatikere og personer med andre luftveissykdommer. Også folk med alvorlige hjertekarsykdommer er spesielt utsatt for svevestøv.

– Vi har ikke den kvaliteten på lufta som vi ønsker i forhold til regjeringens nasjonale målsetning. Vi har overskredet både gjennomsnittlige verdier på årsbasis, og vi har en del døgn hvor vi har overskredet grenseverdier.