Hopp til innhold

Alle kommunalsjefene ble sykemeldt. Nå rasler Arbeidstilsynet med sablene

En alvorlig arbeidskonflikt har ridd den lille kommunen Sokndal. Fire kommunalsjefer har vært sykemeldt og Arbeidstilsynet er innblandet. Onsdag er det ekstraordinært kommunestyremøte.

Sokndal kommune, rådhuset

Tilsynsleder i Arbeidstilsynet, Guro Fykse, omtaler funnene de har gjort som alvorlige.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

I en tjue sider lang rapport kommer Arbeidstilsynet med nedslående beskrivelser av arbeidsmiljøet og HMS-arbeidet i Sokndal kommune.

Tilsynet ble gjort etter at alle de fire kommunalsjefene i kommunen ble sykemeldt. Noen av dem på grunn av arbeidsmiljøet i kommunen.

I rapporten beskrives forholdet mellom den nyansatte rådmannen Helge Madland og kommunalsjefer som anstrengt.

Arbeidstilsynet slår selv fast at rådmannen og kommunestyret ikke i tilstrekkelig grad håndterer konflikten på en forsvarlig måte.

– Det er konflikter i arbeidsmiljøet, og kommunen har et mangelfullt HMS-system, som gjør at de ikke kan håndtere utfordringene selv, forteller tilsynsleder i Arbeidstilsynet, Guro Fykse til NRK.

Sokndal kommune

To av de fire kommunalsjefene har sagt opp sin stilling i kommunen.

Foto: Google Maps

Tilsynet har ført til to vedtatte pålegg, knyttet til arbeidsmiljø og HMS-arbeid, med frist for gjennomføring innen 1. august.

Varaordfører: – Bekymret

Rådmann Helge Madland ønsker ikke å uttale seg til media om arbeidskonflikten før tidligst etter onsdagens kommunestyremøte.

– Vi er bekymret over situasjonen som har oppstått. Nå må det ordnes opp, sier varaordfører i Sokndal, Frank Toks (Ap).

Han er en av ti kommunestyrerepresentanter som har krevd at det avholdes et ekstraordinært kommunestyremøte onsdag om konflikten.

– Etatssjefer har vært sykemeldt på grunn av arbeidsmiljø. Det er bekymringsfullt. Derfor har vi brukt midler på å få et eksternt firma til å hjelpe oss. Samtidig prøver vi å løse det selv.

Sa opp

Nesten et halvt år etter at de fire kommunalsjefene ble sykemeldt er kun en av dem tilbake i 100 prosent stilling som kommunalsjef. To av kommunalsjefene har valgt å fratre sin stilling i kommunen.

NRK har vært i kontakt med alle fire, men de ønsker ikke å uttale seg om saken i media.

Rådmann Helge Madland mener at media flere ganger har gitt et feil bilde av saken.

Han uttaler seg om HMS-manglene i kommunen.

– De jobber vi med å få på plass, sier han.

Støtter rådmannen

Ordfører Trond Arne Pedersen (KrF) sier til NRK at Arbeidstilsynet beskriver mye som han ikke kjenner godt til.

Trond Arne Pedersen (KrF), ordfører i Sokndal
Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Det er blitt gjort veldig mye arbeid siden den rapporten ble skrevet, og nå på onsdag får vi vite litt mer om konklusjonene på dette arbeidet, sier han.

På spørsmål om rådmannen kan fortsette i sin stilling, svarer varaordfører Toks at det kommer litt an på, men at han kan det. Ordfører Pedersen er derimot sikker på hva han mener.

– Rådmannen har gjort en fantastisk god jobb i Sokndal kommune. Han har forbedret mange prosesser, og så har han pekt på noen problemer som fortsatt må løses. Så jeg har mye mer lyst til å jobbe sammen med rådmannen for å løse de problemene som gjenstår, sier Pedersen.