ÅLGÅRD I BUSS-SONE FOR NORD-JÆREN:

Eit stort fleirtal i Fylkesutvalet går inn for at Ålgård i Gjesdal kommune skal koma inn under den same buss-sona som Nord-Jæren. I forslaget frå administrasjonen om nye buss-soner var Ålgård var i ei anna sone, noko som ville ført til 20 kroner dyrare billett for passasjerar som vil reise til Sandnes og Stavanger.