Hopp til innhold

Akuttmottaket i Stavanger får krass kritikk av Arbeidstilsynet

De tilsette har ropt varsku om for mye overtid og lav bemanning på akuttmottaket i Stavanger i lang tid. Nå får de støtte av Arbeidstilsynet som går hardt ut mot Helse Stavanger i ny tilsynsrapport.

Stavanger Universitetssykehus

KRITIKK: Akuttmottaket ved Stavanger Universitets sykehus får sterk kritikk av Arbeidstilsynet

Foto: Anders Fehn / NRK

Etter gjentatte bekymringsmeldinger om bemanningssituasjonen, bruk av overtid og merarbeid på akuttmottaket i Stavanger, har Arbeidstilsynet nå hatt tilsyn på avdelinga.

Under tilsynet kom det blant annet fram at ansatte har reagert på at det har vært utarbeidet turnuser med mange hull som må dekkes inn av ansatte ved bruk av ekstravakter og overtid.

Guro Fykse

Tilsynsleder i Arbeidstilsynet Guro Fykse.

Foto: privat

– Vi har sett at det er flere brudd på arbeidsmiljøloven. Særlig på det som handler om arbeidstid. Vi ser alvorlig på at det gjentatte ganger er brudd på hviletiden. I tillegg til at mange av de tilsette jobber altfor mange arbeidstimer gjennom uken, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet Guro Fykse.

I rapporten kommer det frem at Helse Stavanger har fått varsel om seks pålegg:

  • Arbeidstid – overholdelse av kapittel 10 i arbeidsmiljøloven
  • HMS-arbeid – kartlegging og risikovurdering
  • HMS-arbeid – tiltak og plan
  • HMS-arbeid – rutiner
  • Verneombud tatt med på råd
  • Kompetanse – rett arbeidstaker som er satt til å lede andre

– Vi tar tilsynsrapporten på største alvor, og vi vil fortsette det systematiske forbedringsarbeidet sammen med tillitsvalgte og vernetjeneste, sier klinikksjef for Mottaksklinikken, Erna Harboe.

Erna Harboe

VIL GJØRE ENDRING: klinikksjef for Mottaksklinikken Erna Harboe.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Rapporten viser også at bekymringsmeldinger internt i Helse Stavanger ikke er fulgt opp.

– Vi er kjent med det som kommer fram i rapporten, og vi er helt enige med Arbeidstilsynet i at dette er uakseptabelt. De tiltakene vi satte i gang i 2018 var ikke gode nok. Jeg beklager dette, det er mitt ansvar, sier klinikksjef Erna Harboe.

LES OGSÅ: Opprør på fleire akuttmottak – leiarar trekker seg

– Ikke i mål

Helse Stavanger har landets tredje største akuttmottak og i 2018 mottok de 34 000 pasienter.

– Vi ser at alvorlig på brudd på arbeidsmiljøloven. Vi er ikke i mål enda, men vi har god framdrift med nye bemanningsplaner og årsplan. I tillegg har økt oppmerksomhet på hviletidsordninger, sier klinikksjefen.

I februar 2019 omdisponerte Helse Stavanger åtte millioner kroner i budsjettet for å styrke akuttmottaket.

AMC2

Akuttmottaket ved Stavanger Universitets sykehus.

Foto: Ole Andreas Bø

Samtidig ble «Prosjekt Akuttmottak 2019» etablert i Mottaksklinikken. Prosjektet skal samordne arbeidet med blant annet bemanningsbehov og arbeidsplan og vurdere kompetansesammensetning.

– Det gode samarbeidet vi har med tillitsvalgte og vernetjeneste er svært viktig for at vi skal lykkes. Jeg vil også berømme medarbeiderne i akuttmottaket. Vi har erfarne og dyktige sykepleiere, leger, helsefagarbeidere og sekretærer som strekker seg langt for å ivareta oppgavene, sier Harboe.

Arbeidstilsynet ber om tilbakemelding av Helse Stavanger innen 31.01.20. Fram til endelig rapport foreligger, ønsker ikke Helse Stavanger å gi ytterligere kommentarer.