NRK Meny
Normal

Aktivitetsplikt skal få unge ut av Nav

Frå nyttår blei det krav om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakarar under 30 år. – Det er bra at det blir stilt krav til oss, meiner Veronica Lone Sandnes (20).

Veronica Lone Sandnes

Veronica Lone Sandnes er glad for hjelpa ho får av Nav i Sandnes og håpar på ny jobb i 2017.

Foto: Anders Fehn

Veronica Lone Sandnes frå Sandnes er på jobbjakt i ein utfordrande arbeidsmarkand i Rogaland, fylket med høgast arbeidsløyse i landet gjennom heile fjoråret.

Nå sit 20-åringen i eit klasserom på Nav i Sandnes, på jobbkurs med andre unge utan ein jobb å gå til.

– Eg synst det er greitt å ha noko å vakna til og ha rutinar. Det er litt kjedeleg å gå heime i lengda, seier ho.

Obligatorisk i alle kommunar

Dei har eigentleg ikkje noko val deltakarane på dette jobbkurset. For i Sandnes har det i drygt to år vore krav til oppmøte på kurs som dette når du søker sosialhjelp og er under 25 år, elles får du ikkje støtte.

– Dei blir sett og høyrt, får hjelp til å skriva gode cv-ar og søknadar og skapa dei moglegheitene som finst i arbeidsmarknaden, fortel kurshaldar Terese Skjørestad Mellemstrand.

Frå nyttår blei det obligatorisk at alle kommunar må innføra aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakarar under 30 år. Ei gruppe som talde drygt 47 000 personar i Norge i 2015, ifølge SSB – og som truleg har auka i fjor, sjølv om 2016-tala ennå ikkje er klare.

– Eg synst eigentleg det er bra at det blir stilt krav til oss. Elles blir me berre slakke og sit heime og gjer ingenting, meiner 20 år gamle Veronica Lone Sandnes.

Nav-kurs

To dagar i veka er det obligatorisk oppmøte på Nav-kontoret i Sandnes for sosialhjelpsmottakarar under 30 år. Mykje fråvær gir stans i alle utbetalingane.

Foto: Anders Fehn

Forandrar opplegget

Men skal ordninga ha noko effekt viser erfaringane frå kommunar som Sandnes at kurs og rettleiing åleine ikkje er nok.

Ein Nav-analyse frå i fjor slår nemleg fast at strenge krav til dei unge og sterke innslag av praktisk arbeid, er det som skal til for å få ned talet på sosialhjelpsmottakarar.

Det har fått Nav i Sandnes til å forandra på sitt opplegg i ein meir praktisk retning. Nå bruker dei 50 prosent av tida på arbeidstrening (to dagar i veka) og 50 prosent i klasserommet (to dagar i veka) på Nav.

Liza Øverdal

Liza Øverdal, fungerande Nav-leiar i Sandnes.

Foto: Anders Fehn

– Opplegget må ha eit innhald som treff ungdommen, og så må me ha ein arbeidsmarknad som hjelp oss. Me er opptatt av å gi ungdommane praktisk arbeidserfaring i tillegg til å auka kompetansen på jobbsøking, intervju og det som må til, seier fungerande Nav-leiar i Sandnes, Liza Øverdal.

– Kva resultat trur du me vil sjå i 2017 når det blir stilt krav om aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakarar under 30 år?

– Eg tenker dette vil føra fleire inn i arbeidstrening og andre arbeidsretta tiltak, og så blir det i tillegg spanande å følgja arbeidsmarknadsutviklinga. Me håpar 2017 blir eit godt år.

Og det håpar også jobbjaktande Veronica Lone Sandnes.

– Eg er mykje meir sjølvsikker nå, og veit eg skal få meg ein jobb. Eg skal levera cv-en min og gi eit smil dei ikkje kan seia nei til.