AKSJONERER MOT VOKSNE SYKLISTER:

Foreldrenes arbeidsutvalg på Grannes skole i Stavanger avviklet trafikkaksjon onsdag morgen. FAU mener det er et problem at mange voksne sykler forbi skolen på vei til jobb. Det har vært flere nestenulykker og mange barn er skremt. Derfor forsøker forekldrene seg nå med en holdningskampanje mot de voksne syklistene.

Aksjon mot voksne syklister
Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK