Vil ha slutt på livsfarlig ferdsel i togsporene

126 ganger hittil i år har togpersonale på Jærbanen rapportert om personer som oppholder seg i eller ved sporet nå lokaltoget kommer. Nå aksjonerer Jernbaneverket mot den livsfarlige praksisen.

Tog, Jærbanen

Et tog i full fart bruker flere hundre meter på å stanse. Da sier det seg sjøl av det å oppholde seg i togsporet er livsfarlig. Men særlig langs Jærbanen ser det ut til at mange ikke tar faren alvorlig.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Å stoppe et tog er ikke som å stoppe en liten bil. I verste fall kan det gå opptil 800 meter hvis det er et tungt og langt godstog. Så en kan jo tenke seg sjøl hvor farlig det er å oppholder seg i sporet når toget kommer, sier Henning Lode.

Han er kommunikasjonsjef i Jernbaneverket, som nå går til aksjon mot ulovlig ferdsel i togsporene på Jærbanen.

Henning Lode

Henning Lode er kommunikasjonsjef i Jernbaneverket.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Dette er en belastning for lokomotivførerne, i tillegg til at det både er livsfarlig og ulovlig, sier Lode.

Aller verst på Jærbanen

Og folk langs strekningen mellom Stavanger og Egersund er verstinger på området. Jernbaneverkets registreringer for Jærbanen er høye, både sammenlignet med andre strekninger i Norge, og med resten av Sørlandsbanen.

I fjor fikk Jernbaneverket inn 256 meldinger om ulovlig ferdsel i sporene på den 23 mil lange strekningen fra Stavanger til Kristiansand. 215 av disse skjedde på de 7,3 milene mellom Stavanger og Egersund.

– Så vi ser at Jærbanen er til de grader framtredende i dette. Nærmere 80 prosent skjer her, sier Lode.

Grafikk over farlig ferdsel i togsporene

Nær 80 prosent av meldingene om ulovlig ferdsel på Sørlandsbanen, gjelder tilfeller på Jærbanen. Tallene er høye også sammenlignet med andre togstrekninger i Norge.

Foto: Grafikk: Jernbaneverket

– Handler om holdninger

Hvorfor nettopp Jærbanen utmerker seg, vet han ikke sikkert, men i tillegg til at togpersonalet her er flinke til å melde fra, tror han det handler mye om holdninger.

– Det tyder på at folk på denne strekningen har liten respekt for at dette er både ulovlig og farlig, sier han.

Men det er vanskelig å få tatt synderne.

– Togførerne fløyter og bremser, men det går ganske lang tid før en får stoppa toget, og da er som regel disse borte vekk, sier Lode.

Vil samarbeide med kommunene

Nå setter Jernbaneverket opp skilt som understreker at ferdsel i togsporene er ulovlig. Dessuten ber de kommunene langs banen om et samarbeid.

– Hver kommune har sine steder der problemet synes å være ekstra stort. Denne kontakten er nå i ferd med å bli opprettet, og så langt har vi fått positiv respons fra flere av de berørte kommunene, sier Lode.

Han sier at ett tiltak kan være å gå ut på skolene og informere. I tillegg oppfordrer Lode foreldre til å snakke med ungene sine, og fortelle dem at man ikke må bevege seg i eller nær togsporene.

Langt fra nytt problem

Problemet med uvedkommende i sporene er på langt nær nytt, og det har vært forsøkt med lignende tiltak også tidligere.

– Det ser ut til å hjelpe i en periode, men vi må nok ta tak i dette med visse mellomrom for å holde det varmt. Det kommer nye personer til som vokser opp, og da kan det være greit å minne dem på faren med dette her, sier Henning Lode.