– Politikerne gjør taxinæringen til sosial dumping

200 taxier kjører på rad og lager kø i Stavanger sentrum. De aksjonerer for å markere motstand mot tildeling av flere drosjeløyver.

200 taxier kjører på rad og lager kø i Stavanger sentrum. De aksjonerer for å markere motstand mot tildeling av flere drosjeløyver.

VIDEO: Rundt 200 taxier samlet seg ved Stavanger stadion og kjørte til Stavanger sentrum. Foto: NRK.

– Vi har gått ned i lønn flere år nå. Politikerne driver i sosial dumping mot taxinæringen. De kjører ut mer og flere kløyver, og det går ut over lønnsomheten til drosjeeierne. Mange sjåfører har en tolv timers arbeidsdag. Det hører ikke hjemme i 2013, sier Geir Meling.

Han har kjørt drosje siden 1967, og har sett en utvikling han ikke ønsker.

– Nok er nok, og derfor aksjonerer vi nå. Vi kan ikke kjøre flere timer enn vi gjør nå. Vi skal ha et familieliv, og kundene skal ha en trygg og våken sjåfør, sier han.

Geir Meling og Metin Secilmis

Geir Meling og Metin Secilmis er to av drosjeeierne som demonstrerer mot det stadig voksende antallet drosjeløyver i Stavanger.

Foto: Eirin Larsen / NRK

– Aksjonerer til ingen nytte

Ellen Solheim

Ellen Solheim (KrF) er leder for samferdselsutvalget i fylket.

Foto: Bitmap/Markus / KrF

Ifølge Ellen Solheim (KrF), leder for samferdselsutvalget i fylket aksjonerer drosjesjåførene til ingen nytte.

– I samferdselsutvalget i morgen vil det ikke komme noen nye løyver. Situasjonen er for uoversiktelig nå i og med at det har blitt liggende en del ledig løyver som ikke er tildelt. Vi ønsker å vurdere saken på ny neste år, sier hun.

Det ligger altså femti løyver i en skuff som ble tildelt for lenge siden, men som ingen har fått.

– Tildelingen er gjort av forrige samferdselsutvalg. Det er løyver som har blitt ledige og ikke tildelt til nye. Det er ikke snakk om opprettelse av nye løyver. Vi skal gjøre en årlig vurdering av behovet i regionen, og vurdere neste år om det skal opprettes nye løyver, sier Solheim.

Kjørte sammen til byen

Klokken 11.00 kjørte omtrent 200 drosjeeiere i Stavanger fra Stavanger stadion, ned Madlaveien og videre til sentrum.

Hensikten er å markere motstand mot tildeling av flere drosjeløyver. Ifølge drosjeeierne er det 520 drosjeeiere på Nord-Jæren i dag. De seks selskapene som opererer er Stavanger taxi, Stavanger miljøtaxi, Norgestaxi, Sandnes taxi, Sola taxi og Randaberg taxi.

Nå ønsker enda flere å etablere seg. Bare Norgestaxi har søkt om 40–45 nye løyver. Drosjeeierne mener det er overetablering i næringen, og vil at samferdselsutvalget skal fryse løyvene som nå er lyst ut.

Drosjesjåførene før avreise

Drosjesjåførene møttes ved Eiganes gravlund før avreise.

Foto: Lina Ravneng / NRK

– Kan tjene 30 kroner i timen

– For noen år siden kjørte vi to-tre turer i timen, men nå er vi nede i en tur i timen. Hvis den turen er på minstetakst sitter sjåføren igjen med 30 kroner i timen, sier talsmann for drosjeeierne Metin Secilmis.

– Det er uhorvelig lang ventetid. Jeg tjente mer penger for ti år siden enn det jeg gjør i dag. Fylkets samferdselsutvalg gir ut med løyver uten å gjøre noe konsekvensutredning. Dette er alvorlig. Bare i fjor ga de ut 48 nye løyver på tross av administrasjonens anbefaling, legger han til.

I morgen møtes nemlig fylkeskommunens samferdselsutvalg. Det er derfor drosjeeierne aksjonerer i dag.

– Vi ønsker at møtet i morgen skal vedta å fryse de innløste løyvene inntil det foreligger fakta om drosjebehovet på Nord-Jæren. Vi mener de skal bestille en ekstern rapport om drosjenæringen her, sier Secilmis.

– Drosjesjåfører tjener godt

Thor Berge Jåsund

Thor Berge Jåsund er daglig leder i Norgestaxi Stavanger.

Foto: Eirin Larsen / NRK

Leder i Norgestaxi Stavanger, Thor Jåsund, forstår lite av drosjeeierne sin aksjon, men mener sine løyvehavere har bedre dager enn det som kommer frem.

– Drosjesjåfører tjener godt og det er nok jobb til alle. Drosjeeierne som aksjonerer vil kun ha pengene sine for seg selv, og burde heller tenke på bransjen, sier han.

– I april 2013 kjørte de 44 drosjene tilsluttet Norgestaxi 15.138 turer verdt 4,7 millioner. Hver av dem kjørte inn 107.000 i gjennomsnitt. Det tilsvarer en lønn på 48.000 før skatt. Det er ikke lite penger, sier han.

Ifølge Jåsund er det ikke mulig å tjene 30 kroner i timen, men det er mulig å tjene veldig dårlig dersom man kun jobber mellom 9 og 15.

Taxiaksjon i Stavanger

Taxiene lagde kø i Stavanger sentrum.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Flere nyheter fra Rogaland