Trafikklærere mener nye fraværsregler ødelegger trafikkopplæringen

Mellom 60 og 70 trafikklærere aksjonerte fredag ettermiddag i Stavanger sentrum. Aksjonistene nprotesterer mot at elever i videregående skole ikke får fri for å ta kjøretimer.

Kjøreskolebiler aksjonerer

Aksjonerende kjørelærere skapte ekstra lange køer i Stavanger-området fredag ettermiddag.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi vil sette søkelyset på det å få opplæring i trafikken. Det er faktisk opplæring, noe som kunnskapsministeren har ansvar for. Kunnskap er jo viktig for at du skal kunne kjøre trygt og godt senere i livet.

Det sier Olav Thunestveit, nestleder i autoriserte trafikkskolers landsforbund i Rogaland.

Les også: Elever får likevel fravær for trafikkopplæring

Les også: Satser på null fravær under kjøreopplæring

Rundt 60 biler deltok i trafikklæreraksjonen som førte til ekstra køer i fredagsrushet sørover på E39 motorveien mellom Stavanger og Forus. Bilene startet ved Strømsbrua ved 14-tiden og kjørte gjennom Stavanger sentrum og ut på E39 motorveien mot Sandnes.

– Kan ikke sidestilles med skulk

Trafikklærerne protesterer mot de nye fraværsreglene i videregående skoler, der elever nå får fravær hvis de tar fri i skoletiden til kjøreopplæring. Kjøreopplæringen inngår i de ti prosentene udokumentert fravær som elevene kan ha før de mister karakteren i fag.

– Vi mener at obligatorisk opplæring ikke er sidestilt med skulk. Det å sitte hjemme og spille Playstation og skulke skolen, kan du ikke sammenligne med den viktige opplæringen i det å kjøre bil. det handler om liv eller død senere i livet når de skal ut på egen hånd, mener Thunestveit.

Kjørelærere aksjonerer

Rundt 60 kjørelærere fra store deler av Sør-Rogaland samlet seg til aksjon mot nye fraværsregler i videregående skoler fredag ettermiddag.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Trafikkskolene mener de nye reglene fører til at det blir særlig stort press på kjøretimene tidlig på morgenen og på ettermiddagen.

Les også: Vil skape klarhet i fraværsforvirring

Les også: Fråværet stuper med nye reglar

– Vi vet jo at det å komme til oss seint på ettermiddagen, etter at du har vært på skolen fra tidlig om morgenen, gjerne vært på trening, så skal du lære å kjøre bil. Det er ikke forenlig med sunn fornuft. Det å kunne være med på det her når du er opplagt, og har best læringsevne, det er noe som jeg synes blir satt på prøve med de nye reglene, sier Thunestveit.

Forståelse

Han tror at i alle fall noe av medtrafikantene i ettermiddagsrushet på fredag har forståelse for aksjonen til trafikklærerne.

Les også: Elever streiket mot fraværsregel

– Jeg tror at i alle fall de som har ungdommer i den aktuelle alderen har forståelse for at det er viktig at de får den opplæringen, slik at de seinere i livet kan kjøre på en trygg måte, sier Thunestveit.

Flere nyheter fra Rogaland