NRK Meny

Aksjon mot prostitusjonsmiljøet

  • UTVISER 14 PROSTITUERTE:

    Etter en endelig oppsummering etter politiets storaksjon mot prostitusjonsmiljøet i Stavanger viser det seg at 17 personer ble innbrakt. Av disse er tre løslatt og det er opprettet 14 utvisningssaker, ifølge politiet.

  • UTVISER FEM PROSTITUERTE:

    Politiet gikk i natt til storaksjon mot prostitusjonsmiljøet i Stavanger. 15 personer ble arresterte under utlendingskontrollen og satt i arresten. Ifølge politiet har fem av de femten prostituerte nå fått utvisningsvedtak.