Aksjonerte for å redde gården på Frøyland

Matjorda til Jostein Frøyland står i fare for å erstattes med boliger. I dag aksjonerte flere bønder på gården hans, samtidig som kommunal- og landbruksdepartementet var på befaring for å ta stilling til gårdens fremtid.

Jordkamp på Jæren

Jærbøndene har alltid vært flinke med plakater. Budskapet var ikke å ta feil av på Frøyland gård i dag.

«Maten vokser ikke i frysedisken!», «stopp raseringen av matjorda!», «må folk bo midt i matfatet?»

Slagorda haglet da godt og vel hundre bønder troppet opp på Jostein Frøylands gårdstun på Frøyland i Time onsdag for å protestere mot at hans matjord skal omdisponeres til boliger.

– Vi har den beste jorda i landet. Bare 3 prosent av Norges areal er dyrka jord, hvorfor må da folk bo midt i matfatet vårt når det er 97 prosent ellers de kan bo på? spør Marianne Øvregård, leder i Klepp Senterparti, retorisk.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Protest for jordvern

Engasjementet var stort på da departementet var på befaring på Frøyland onsdag.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Kommunene vil bygge

Bakgrunnen for protesten var at kommunal- og landbruksdepartementet var på befaring for å ta stilling til gårdens fremtid. Sandnes, Klepp og Time ønsker å bygge boliger på Frøylands gård, men har fått nei fra Fylkesmannen. Saken avgjøres derfor i regjeringen.

Gårdseier Frøyland øyner håp.

– Jeg har et lite håp, for argumentasjonen for å ta vare på denne jorda veier ganske tungt, sier han.

Mest omdisponering i Rogaland

Rogaland er det fylket hvor det samlet sett ble omdisponert mest dyrka jord i 2013, viser en rapport utarbeidet av Landbruksdirektoratet. Omdisponeringstallene var også høye i Østfold og Sør-Trøndelag.

Samtidig viser rapporten at tallene for omdisponering av jord i 2013 ligger 14 prosent lavere enn for 2012, og er den laveste registrerte omdisponeringen av dyrka jord siden registreringen startet i 1976.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Protest for jordvern2

Toppene i Rogaland var samlet på Frøyland onsdag. Gårdeier Jostein Frøyland, fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesordfører Janne Johnsen og Time-ordfører Reinert Kverneland.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag, er likevel krystallklar på at matjorda må vernes.

– Skal vi være sikre på å kunne brødfø kommende generasjoner, våre barn og oldebarn, så må vi ta vare på den jorda vi har, og ikke omdisponere til andre formål, sier han.

– 50/50 sjanse

Ordfører i Time, Reinert Kverneland, var også til stede under protesten. Han og kollegene i nabokommunene har sagt sitt: de ønsker å bygge ut denne matjorda. Men dette er altså opp til kommunalminister Jan Tore Sanner (H). Byråkratene fra departementene, som var på befaring, ønsket ikke å prate med NRK.

– Jeg vil forholde meg til konklusjonen fra statsråden, enten det blir det ene eller det andre, sier Kverneland.

Han mener det er 50/50 sjanse om det blir utbygging på gården til Jostein Frøyland.

– Det blir jo Bybåndet sør, men om det blir utbygging på Frøyland – det er helt åpent, sier ordføreren.