AIBEL FIKK STOR SVERDRUP-KONTRAKT:

Aibel i Norge er tildelt kontrakten for anleggsarbeid og landanlegg for strømforsyning til Johan Sverdrup-feltet. Kontrakten har en samlet verdi på ca 600 millioner kroner. Forprosjektering skal gjøres ved kontoret i Oslo, mens anleggs-og byggearbeidene skal ledes fra byggeplass på Haugsneset ved Kårstø.