NRK Meny
Normal

Aggressiv marknadsføring eller heilt ok?

Kjøp ein støvsugar eller vaskemaskin og få ein sykkel på kjøpet. Professor i marknadsføring, Håvard Hansen, trur me får meir av denne typen «aggressiv» marknadsføring i tida framover.

Sykkel på kjøpet

Tilgift blir det kalla når butikkjeder tilbyr varer på kjøpet når du handlar bestemte produkt.

Foto: Skjermdump Expert

Det var Expert som i slutten av mai reklamerte stort for ein eigen sykkelkampanje, der kundar kunne få ein sykkel på kjøpet dersom dei kjøpte ei av kampanjevarene til elektrokjeda.

Tilgift blir dette kalla på salsspråket. Enkelt sagt varer du får på kjøpet dersom du handlar ei bestemt vare.

Coop bygg er eit anna eksempel. Dei gir deg gratis bilvask dersom du kjøper varer for over 1000 kroner.

– Dette er ei ny trend me berre kjem til å sjå meir av, seier Håvard Hansen, professor i marknadsføring ved Universitetet i Stavanger.

– Må vera litt ekstremt

Håvard Hansen

Håvard Hansen, professor i marknadsføring ved Universitetet i Stavanger.

Det var forbod mot tilgift i den gamle marknadsføringslova. Men sommaren 2009 blei regelverket endra og det blei fullt lovleg og til dømes tilby ein sykkel ved kjøp av vaskemaskin.

Forbrukarombod Bjørn Erik Thon var kritisk til endringane og frykta dyrare produkt for kundane og meir søppel og miljøproblem.

Professor Hansen, som jobbar med økonomisk psykologi ved Universitetet i Stavanger, karakteriserer den nye marknadsføringsmetoden som ekstrem.

– Tilgift blir det når ekstraproduktet ikkje har noko med det produktet du eigentleg kjøper. For at det skal vera tilgift må det nesten vera litt ekstremt. Kjøper du bil og får med dekk, er det ikkje tilgift. Kjøper du bil og får med sydentur, er det derimot tilgift, forklarer han.

– På grensa til aggressiv marknadsføring

Sjølv om regelverket for marknadsføring blei lempa på i 2009, er det ikkje fritt fram, poengterer Hansen. Det er framleis paragrafar som regulerer det som blir kalla god handelspraksis.

– Når du blandar barn inn går det for langt. Marknadsføring mot ungar er framleis fy-fy.

– Men kvifor var det forbod mot tilgift før?

– Det er fordi det er effektivt og på grensa til aggressiv marknadsføring. Det gjer det også vanskelegare for forbrukarane og vurdera ulike alternative opp mot kvarandre. Ein vaskemaskin utan sykkel, samanlikna med ein med, blir ikkje heilt det same.

Expert: – Kampanjen ein suksess

Men marknadssjef i Expert, Elizabeth Gill, har ikkje noko problem med at dei tilbyr kundar gratis varer på kjøpet. Ho meiner ein gratis sykkel på kjøpet bør vera ein god avtale for kunden.

– Vår sykkelkampanje har blitt gjennomført i andre land tidlegare med suksess. Me har hatt ein fantastisk suksess med kampanjen og har delt ut fleire tusen syklar til fornøgde kundar over heilt landet, seier ho.

I utlandet har gratis tilleggsprodukt vore lovleg lenge, gjerne i form av kupongar og rabattar, ifølge professor Hansen. Han trur mange forretningsfolk nå følgjer med på om sykkelkampanjen slår an i Noreg før ein eventuelt gjer det same.

– Årsaka til at dette ikkje har eksplodert sidan regelverket blei lempa på, er at folk gjerne vil sjå kor langt ein må strekka seg for at det skal ha nokon effekt.