AF Decom må ut med 40 millioner

Retten har tilkjent Raunes Fiskefarm erstatning etter anleggsarbeider i Vatsfjorden.

AF Decom Offshore i Vats

AF Decom driver et anlegg for opphogging av oljeinstallasjoner i Vindafjord.

Foto: AF Decom Offshore

AF Decom driver et anlegg for opphogging av oljeinstallasjoner i Vindafjord.

Raunes Fiskefarm AS krevet erstatning for tap de mener de ble påført da AF Decom satte igang sprengnings og utbyggingsarbeider i Vatsfjorden våren 2008.

Haugaland Tingrett har tilkjent fiskeoppdretteren en erstatning på 40 millioner kroner.

Krevet 100 millioner i erstatning

Raunes Fiskefarm saksøkte nabobedriften AF Decom for inntil 100 millioner kroner.

Raunes fiskefarm mente sprengningsarbeidet til AF Decom ødela livsgrunnlaget for bedriften, og advokat Halfdan Mellbye sendte i desember i fjor det skyhøye erstatningskravet til Haugaland tingrett.

Raunes fiskefarm vurderer også millionsøkmål mot Vindafjord kommune og Fylkesmannen i Rogaland.

LES: Raunes fiskefarm legger ned

–Kan ikke leve side ved side

Haugaland tingrett slår fast at AF Decom sin virksomhet med opphogging av oljeinstallasjoner ikke er forenlig med at Raunes Fiskefarm driver med sin oppdrettsvirksomhet i det samme området.

Retten mener også at utbyggingen av anlegget til AF Decom har påført Raunes Fiskefarm store tap, både i 2008 og hittil i 2009.

Derfor er erstatningsbeløper er delt i tre deler.

–Inntektstapet for Raunes Fiskefarm i 2008 mener retten er fem millioner kroner.

- Tapet i 2009 og i tre år fremover til et nytt anlegg kan stå ferdig har retten fastsatt til fire millioner kroner

–Utgiftene ved å flytte anlegget til Raunes fiskefarm til et annet sted har retten satt til i overkant av 29 millioner kroner.

I dommer heter det at den totale erstatningssummen skjønnsmessig fastsettes til 40 millioner kroner.
AF Decom må dessuten betale nær 1,5 millioner kroner i saksomkostninger.

–Svært fornøyd

Halfdan Mellbye, som er advokat for Raunes fiskefarm, sier til NRK at selskapet er svært tilfreds med dommen i Haugaland Tingrett.

–Vi har fått gjennomslag og retten har funnet at det er ansvarsgrunnlag, sier Mellbye.

Selskapet er imidlertid ikke like fornøyd med størrelsen på erstatningen som retten har kommet fram til.

- Det som lå i kravet var rundt 40 millioner kroner til gjenoppbygging av anlegget. Etter vår oppfatning gir erstatningsbløpet Raunes fiskefarm anledning til å sette i gang på nytt, men det dekker ikke det driftstapet som selskapet vil ha til det kommer i gang, sier Mellbye.

AF Decom er skuffet

Motparten, direktør for AF Decom offshore Bengt Hildisch, er misfornøyd med dommen.

–Vi er skuffet over at vi ikke har nådd fram med våre synspunkter i retten. Anlegget vårt holder en høyest mulig miljøstandard og vi mener derfor at vi kan drive våre virksomheter side om side, sier Hildisch til NRK.