Hopp til innhold

Advokat Per Danielsen drar privatperson for retten: – Han sprer møkk om meg

En tidligere klient av Per Danielsen har registrert en nettside hvor han advarer mot advokaten. Nå har kjendisadvokaten stevnet Sola-mannen for tingretten.

Per Danielsen

Tirsdag møter Per Danielsen i Stavanger tingrett for å få fjernet en nettside som kommer med kraftig kritikk mot virksomheten hans.

Foto: Carina Johansen

– Jeg kan selvsagt ikke godta at hvem som helst stjeler mitt navn for å spre møkk på nettet, sier Per Danielsen til NRK.

Det er Steinar V. Kolnes fra Sola som har opprettet nettsiden hvor adressen tar utgangspunkt i advokatens navn.

Øverst på siden skriver Kolnes at han har dyrekjøpte erfaringer med Per Danielsen, og at han på det sterkeste vil advare mot å bruke ham eller advokatfirmaet hans.

Deretter går Kolnes detaljert gjennom en konflikt han har hatt med Oslo-advokaten.

Per Danielsen har sendt en begjæring om midlertidig forføyning til Stavanger tingrett hvor saken er berammet til førstkommende tirsdag.

– Bryter to lover

Advokaten mener skaden bare øker for hver dag som går. Han mener derfor at tingretten må avsi dom på at Kolnes skal stenge ned nettsiden sin umiddelbart.

Som saksøker står både Danielsen selv og advokatfirmaet hvor han er majoritetseier og styreleder.

Per Danielsen viser i begjæringen til at nettadressen som Kolnes har opprettet ligner på adressen til advokatfirmaet.

Advokaten hevder at det, ifølge markedsføringsloven og foretaksnavneloven, bare er hans eget firma som har rett til å bruke sitt navn som adresse på et nettsted.

– Han får bruke vanlige kanaler som alle andre hvis han har noe å meddele, ikke snylte på andre. Det er ulovlig. Navn og firmanavn er beskyttet i lovgivning mot slikt, sier Per Danielsen.

Viser til grunnloven

Steinar Kolnes skriver i sitt tilsvar at begjæringen fra Danielsen fremstår som «uklar og uryddig». Kolnes påberoper seg ytringsfrihet forankret i grunnlovens paragraf 100.

Han mener dessuten at domenet som striden står om er utenfor norsk jurisdiksjon siden det er registrert gjennom aksjeselskapet Solar Harvest Ltd med aktivitet og adresse i Ghana.

– Jeg håper at tingretten ser galskapen i dette. Danielsen kan ikke være mer skjermet fra kritikk i offentligheten fra sine kunder enn for eksempel restauranter, leger eller snekkere, sier Kolnes.

Bakgrunnen for konflikten var advokatoppdrag som Danielsen og hans firma har hatt for Kolnes.

En tvist om betalingen for oppdragene havnet i retten hvor Danielsen vant fram i tingretten og lagmannsretten, og hvor Høyesterett ikke ville behandle anken fra Kolnes.