Advarer mot lydopptaker-trend på jobben

Datatilsynet opplever en økning i antall klagesaker relatert til lydopptak på jobben. De ber folk tenke seg om før de skrur på opptakeren.

Lydopptaker - mobil

I dag har alle en lydopptaker i lomma. Det kan skape trøbbel, selv om det er lovlig å gjøre lydopptak av samtaler du selv er en del av.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Vi får stadig flere klagesaker og henvendelser til vår veiledningstjeneste. Vi ser at dette er et økende fenomen i arbeidslivet, sier Jan Henrik Nilsen, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet.

Det er både arbeidsgivere, ansatte og tillitsvalgte som tar kontakt med Datatilsynet.

– Ofte gjøres det opptak av samtaler i forbindelse med konflikter på arbeidsplassen, sier Nilsen.

NRK omtalte 5. november saken der en kvinne fikk sparken fra Stavanger universitetssjukehus. Grunnen: Hun tok opp en samtale på jobben uten at hun selv var til stede. Selv mener kvinnen at hun glemte igjen telefonen med opptakeren på ved et uhell.

Det er ulovlig å gjøre opptak hvis du selv ikke er stede, men er du selv til stede, er det lov. Datatilsynet mener likevel at folk bør gi beskjed når de skrur på opptakeren.

Jan Henrik Nilsen

Jan Henrik Nilsen, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet.

Foto: Ilja C. Hendel/Datatilsynet

– Skal man gjøre et opptak, bør man opplyse om det. Folk bør få vite om man blir tatt opp. Det handler om muligheten til å snakke fritt, og mulighet til å ha råderett over de opplysninger man gir. Spesielt i jobbsammenheng hvor man er avhengig av et tillitsforhold mellom kolleger, ledelse og ansatte, sier Nilsen.

– Uetisk

Også interesse- og arbeidstakerorganisasjonen Econa har fått flere henvendelser fra medlemmer som har spørsmål rundt lydopptak på jobben. Per Christian Rogdar, som er leder av arbeidslivsavdelingen i Econa, ber folk tenke seg om før de skrur på opptakeren.

– Det kan oppleves som uetisk å ta opp i skjul hvis du ikke sier fra på forhånd, og opptaket kan bli en kilde til konflikt. Ved å foreslå lydopptak kan du oppfattes å gi uttrykk for at det ikke er tillit mellom partene, sier han.

Per Christian Rogdar

Per Christian Rogdar, leder av arbeidslivsavdelingen i interesse- og arbeidstakerorganisasjonen Econa.

Foto: Annette Larsen/Econa

Advokat og avdelingsdirektør i NHOs advokattjenester, Margrethe Meder, advarer om at skjulte lydopptak kan innebære et brudd på lojalitetsplikten du har i arbeidsforholdet. Det gjør også noe med kommunikasjon på arbeidsplassen.

– I et arbeidsforhold har man plikt til å opptre på en lojal og god måte, og begge parter må kunne kommunisere åpent og godt, sier hun.

– Gir skjevt bilde

Meder påpeker at et lydopptak ikke vil gi et presist inntrykk av samtalen og møtet.

– Personen som gjør lydopptaket og ikke sier ifra, vil vite at det blir tatt opp, mens den andre personen ikke vil vite det. Det blir nødvendigvis en skjevhet og unaturlighet i den samtalen. Det er nærliggende at du som setter i gang opptakeren, formulerer deg annerledes og har en større bevissthet rundt ord og formuleringer hvis du vet at det kan spilles av seinere, sier hun.

Margrethe Meder

Margrethe Meder, advokat og avdelingsdirektør i NHOs advokattjenester.

Foto: NHO

Det kan likevel av og til være fornuftig å gjøre lydopptak, ifølge Rogdar i Econa.

– Flere opplever at møtereferatet ikke gjenspeiler det som ble sagt i møtet. Med opptak får du presis dokumentasjon, sier han.

Kjøreregler

Men skal du ta steget og ta lydopptak av en samtale eller møte på jobben, anbefaler Rogdar noen kjøreregler.

  • Informer om at du vil gjøre opptak.
  • Bli enig med de andre deltakerne i samtalen om hva som er formålet med opptaket, hvordan dere skal behandle opptaket i etterkant. Når skal det slettes? Hvem skal gis tilgang?
  • Dersom en av partene ønsker at det skal gjøres opptak, kan det være hensiktsmessig at begge parter får tilgang til opptaket i etterkant. Slik åpenhet vil ofte bidra til at partene enklere når en felles løsning, og at det ikke oppleves som skummelt eller konfliktfylt at det gjøre opptak av samtalen.

LES OGSÅ: – Uakseptabelt å gjøre hemmelige opptak i møter