NRK Meny
Normal

HRS-tillitsvalgte frykter lav bemanning kan koste liv

Tillitsvalgte på Hovedredningssentralene frykter liv kan gå tapt på grunn av lav bemanning. Tallet på redningsledere på vakt har vært det samme de siste 30 årene, sier de. Justisdpartementet mener derimot at HRS har fått både mer penger og flere folk.

HRS-tillitsvalgte slår alarm om lav bemanning

Tillitsvalgte på Hovedredningssentralene frykter liv kan gå tapt på grunn av lav bemanning.

– Dette er antall aksjoner som ble kjørt herfra på en ettermiddagsvakt som begynner klokken to på ettermiddagen og er ferdig klokken åtte på kvelden.

Bjørn Jarle Åmlid, som er leder for redningstjenestenes personalforening, viser fram en skjerm med med 23 loggførte aksjoner.

Les også: Hadde ikke råd til å øve - nå får de krisehjelp

De to redningslederne skal da håndtere 23 redningsaksjoner på en sekstimers vakt. Åmlid, som er tillitsvalgt for redningslederne både på Sola og i Bodø, mener bemanningen er kritisk lav.

Bjørn Jarle Åmlid

Bjørn Jarle Åmlid, som er leder for redningstjenestenes personalforening, mener at de ansatte ikke møter forståelse for sin situasjon i Justisdepartementet.

Foto: Silje Bråstad / NRK

– I verste fall kan det medføre at liv går tapt fordi vi ikke har fått fulgt opp aksjon på en ordentlig måte, sier han.

– Ikke forsvarlig kapasitet

Redningslederne på vakt har ansvaret for redningshelikoptrene, og sørger for at mannskapene om bord får den støtten de trenger, både i søk på land og til sjøs. Samtidig skal de koordinere letemannskaper på bakken.

Det koker ofte i operasjonsrommet når det står på som verst.

Les også: Hovedredningssentralene får mer penger

– Når vi har så mange aksjoner som dette, så har vi med to redningsledere ikke kapasitet til på en forsvarlig måte å kunne følge opp hver enkelt aksjon, sier Åmlid.

Avdelingssjefen for Hovedredningssentralen i nord Norge, Bent Ove Jamtli, forstår frustrasjonen hos de ansatte.

Bent Ove Jamtli

Avdelingssjefen for Hovedredningssentralen i nord Norge, Bent Ove Jamtli, forstår frustrasjonen hos de ansatte.

Foto: NRK

– Jeg skjønner jo at det er frustrert. De har jo et voldsomt engasjement. De kjenner jo på at det er en økning i antall hendelser uten at bemanningen blir økt kan gå på bekostning av den profesjonaliteten de ønsker å utøve jobben sin med, sier Jamtli.

Les også: HRS: – Vi må jevnlig kalle inn ekstra folk

– Stanger hodet i veggen

Hovedredningssentralen på Sola kommer til å passere 6000 aksjoner i år. I Bodø er det noen færre.

De tillitsvalgte mener at de i Justisdepartementet ikke møter noen forståelse for underbemanningen og den dramatiske økningen i antall redningsaksjoner.

– Vi opplever at vi stanger hodet i veggen. Jeg vil si at vi stanger hodet i den byråkratiske veggen. de har tilsynelatende ingen forståelse for situasjonen vår. De unnskylder seg med at dette må gjennom budsjettforhandlinger, men i mellomtiden er det nødstedt der ute som faktisk trenger hjelp, sier Åmlid.

Jusdep: HRS har fått mer penger og flere folk

Statssekretær Hans J. Røsjorde (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet viser til at det har vært en gradvis økning i antall ansatte på HRS siden 1980 da det var totalt 15 ansatte til 43 i dag. Samtidig har antall hendelser som har krevd bistand fra HRS økt vesentlig.

Han forteller at regjeringen økte bevilgningen til HRS med 9 millioner kroner i 2014, økningen blir videreført i 2015 dersom stortinget bifaller det.

Hans Røsjorde

Statssekretær Hans J. Røsjorde (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet viser til at det har vært en gradvis økning i antall ansatte på HRS siden 1980 da det var totalt 15 ansatte til 43 i dag

Foto: NRK

– Det vil styrke HRS’ operative evne til å lede og koordinere redningsaksjoner og ivareta viktige samvirkeoppgaver, sier statssekretær Røsjorde (Frp).

Han sier at ettersom det er ulik belastning på de to HRS er det viktig å arbeide for best mulig bruk av de samlede ressurser både administrativt og operativt.

– Det er viktig å få til god samhandling og samordning på oppgaveløsningen på alt i fra håndtering av hendelser til samvirkeoppgaver, økonomistyring og administrative oppgaver for øvrig, sier Røsjorde.