Nå jukser elever på helt nye måter

Elever mener det er enklere å jukse på prøver og oppgaver som skjer på datamaskinen. Utdanningsforbundet advarer, og ber de voksne følge nøye med.

Elever Kannik skole

Elever på Kannik skole i Stavanger vet at det foregår juksing i skolen, men har stor tro på at lærerne er flinke til å avdekke lureri. Fra venstre Benjamin Brune, Madikken Larsen og Dan Abiel Kahsay.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Her er det et mulighetens rom for elevene som vi må være veldig oppmerksomme på. Juksinga er ganske avansert, sier leder i Utdanningsforbundet i Rogaland, Gunn Reidun Tednes-Aaserød.

Utdanningsforbundet mener digital juksing er en økende utfordring i skolen.

Gunn Reidun Tednes-Aaserød

Gunn Reidun Tednes-Aaserød er leder for Utdanningsforbundet i Rogaland.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Når elever jukser i dag, skjer dette ofte på digitale prøver og oppgaver, sier hun.

Dette er noen av metodene som blir brukt:

  • Skjermdump av spørsmål og svar som sendes videre til medelever
  • Legge hvite bokstaver i mellomrommene på teksten, for å kamuflere kopiering
  • Kommunikasjon via chatprogrammer under prøven

– Hvis vi har en prøve på PC-en, kan vi gå inn på et program for å sende meldinger. Da er det mulig å sende til og motta meldinger fra elever i klassen eller andre klasser, sier niendeklassing Benjamin Brune ved Kannik skole i Stavanger.

Elever har sin egen maskin

I Stavanger har hver elev sin egen datamaskin til bruk på skolen. En Chromebook. Maskinen blir brukt i undervisning, til lekser – og også på prøver.

– Ja, det er lettere å jukse, sier Dan Abiel Kahsay som går i niende trinn på skolen.

Han og elevene NRK snakka med, tar avstand fra lureriet, men mener at teknologien har åpna for nye muligheter for juks.

– Det er jo lett å jukse, men det er også lettere å bli tatt, sier Madikken Larsen.

Kannik skole, Stavanger

Kannik skole i Stavanger sentrum.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Lærere lærer å avdekke jukset

Ved skolen i Stavanger trenes nå lærerne opp i hvordan de best mulig skal avdekke juksing som skjer digitalt. Det blir holdt interne kurs av lærere og ledelse som har vært på eksterne kurs.

– Vi prøver hele tiden å være i forkant. Chromebooken er et godt, nytt redskap, men den gir også nye muligheter for juks, sier rektor ved Kannik Finn Lea.

Ved skolen er det så langt ikke registrert store problemer med juksing på maskinen, men det forekommer tilfeller.

Finn Lea

Finn Lea er rektor ved Kannik skole i Stavanger. På bordet foran seg har han maskinen Chromebook som alle ansatte og elever har.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Vi ser jo at det kan være fristende. Nå ser vi på hvordan vi kan legge om undervisningen og prøvesituasjonen for at dette ikke skal bli jukseverktøy, men et læringsverktøy, sier Lea.

Etterlyser nye former for skoleprøver

Per i dag er det fortsatt mange prøver i skolen som blir gjort på tradisjonelt vis. Eksempelvis heldags- eller halvdagsprøver. Utdanningsforbundet mener det bør vurderes nye former for tester og oppgaver i skolen.

Det finnes i dag ingen landsoversikt for omfanget av juksing hos Utdanningsdirektoratet, men tilbakemeldinger fra lærere i Rogaland er at dette er en økende tendens.

– Dette er et område vi helt klart har fokus på som skole. Her må vi henge i stroppen for å henge med, sier Tednes Aaserød.