Acta fortsetter å falle

Fred Ingebrigtsen tapte store summer på Actaaksjer før selskapet hans solgte seg ut.

Fred Ingebrigtsen

Fred Ingebrigtsen skal ha tapt store summer på Actaaksjer.

Foto: Marie von Krogh / SCANPIX

Den innsidesiktede Fred Anton Ingebrigtsen solgte tirsdag morgen aksjer for 418 millioner kroner i Acta. Det går fram av en børsmelding fra Acta Holding der de to heleide Ingebrigtsen-selskapene Spring Gruppen AS og Spring Holding kunngjorde salg av 49,2 millioner aksjer.

Dette utgjør en eierandel på 19,6 prosent i Acta Holding. Prisen er satt til 8,50 per aksje. Det er 1,27 kroner, eller 13 prosent under sluttkursen for Acta-aksjen på Oslo Børs mandag. Et salg på sluttkursen ville ifølge dn.no gi Ingebrigtsen en fortjeneste på 478 millioner kroner. Nå tjener han bare 415 millioner kroner på salget.

Kursen faller fortsatt

Verdien av Ackta-aksjene fortsetter å falle på Oslo børs i formiddag. Aksjen er allerede falt med over 11 prosent siden børsen stengte i går. I alt er det solgt nærmare 63 millionar aksjer og de blir omsett for mellom 8 og 9 kroner.

Aksjen har falt nesten 80 prosent siden toppen i februar i fjor.

Innsideinformasjon

Investor og Acta-grunder Fred Anton Ingebrigtsen skal ha hentet ut innsideinformasjon fra Acta-systemet og forsynt sine fire medsammensvorne med 30 millioner kroner til handel helt siden 2004.

Investor og Acta-grunder Fred Anton Ingebrigtsen er sammen med fire andre, hvorav tre er i hans familie, siktet for brudd på verdipapirhandelloven og straffelovens paragraf 60a om organisert kriminalitet.

Bakgrunnen er mistanke om innsidehandel med Acta-aksjer til en verdi av 100 millioner kroner. Han fikk sjokk da han ble forelagt siktelsen av politiet. Han benekter å ha utlevert innsideopplysninger, sier Ingebrigtsens forsvarer, advokat Olav Braaten, til NTB.

Overførte penger

Ingebrigtsen skal sammen med sine medsammensvorne ha spekulert i aksjer basert på informasjon fra Acta-systemet. Investoren skal selv ha hentet ut informasjonen før den kunne påvirke aksjekursene, skriver VG. Investoren skal så ha overført 30 millioner til de fire andre siktede siden 2004. Pengene har blitt brukt til kjøp av aksjer, hovedsakelig i Acta, før resten av markedet ble kjent med opplysningene som kunne påvirke kursen.

Tapt stort på spekulasjon

Innsidehandel til tross, Ingebrigtsen har tapt store summer på spekulasjon det siste året. Verdien av Acta-aksjene har nemlig rast nedover. Ingebrigtsen formue ble i fjor høst anslått av Kapital til 1,5 milliarder kroner. Mesteparten av formuen er knyttet til aksjer i rådgivingsselskapet Acta, hvor Ingebrigtsen er den klart største aksjonæren med rundt 20 prosent av aksjene. Da Kapital gjorde dette anslaget var Acta-aksjen verdt tre ganger så mye som i dag. Verdien skal ha falt med 1,3 milliarder kroner på et år, skriver E24.no.

Til tross for verdisenkningen skal Ingebrigtsen ha fortsatt å kjøpe aksjer i selskapet på termin. Det betyr en forpliktelse til å kjøpe aksjene i fremtiden til en avtalt kurs. Investoren skal ha inngått slike avtale hver tredje måned, ifølge meldinger til Oslo Børs.

Innsidesaken