Å flytte disse plantene koster minst 28 millioner kroner

Statens vegvesen har fått tilbud fra tre firmaer som vil flytte dvergålegraset fra Sømmevågen i Sola. Det kommer til å koste mellom 28 og 41,5 millioner kroner.

Den sjeldne planten dvergålegras må fjernes for å gi plass til ny bilvei gjennom Sømmevågen i Sola. Planten er vernet - og skal flyttes til nytt sted. Pris: 30 millioner kroner.

VIDEO: Den sjeldne planten dvergålegras må fjernes for å gi plass til ny bilvei gjennom Sømmevågen i Sola. Innslag ved Ulrikke Valvik Mitchell/Arild Eskeland. Arkiv, 20. februar 2013.

– Tilbudene var en gledelig overraskelse, sier prosjektleder i Vegvesenet, Odd-Magnar Nerland, til Vegvesenets nettsider.

I februar kom det frem at den vernede planten dvergålegras fordyrer utbedringen av riksvei 509 i Sola. Siden planten vokser i sjøen der en bit av veistrekningen skal legges, og samtidig står på den såkalte rødlisten, må den flyttes.

Statens vegvesen har nå fått tilbud fra tre firmaer som kan tenke seg å gjøre jobben.

Mellom 28 og 41,5 millioner

Det laveste er 28 millioner, mens det høyeste er 41,5 millioner.

I tilbudene ligger også kostnader for maskiner som skal brukes i forbindelse med det arkeologiske arbeidet som skal gjøres i forbindelse med samme veibygging.

– Derfor trenger vi litt tid på å regne ut prisen på selve flytingen av dvergålegraset, sier Nerland, som regner med å ha det endelige beløpet klart torsdag denne uken.

Skal finansieres med bompenger

Prosjektet skulle først koste rundt 10 millioner kroner. Summen gikk opp da det ble klart hvor arbeidskrevende det faktisk er å flytte plantene, samt forurensede masser som også ligger i området.

Sveinung Stensland

Sveinung Stensland i Sømmevågen.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Kostnaden må tas over bompengebudsjettet. Det synes jeg er unødvendig, sa Sveinung Stensland, leder i Rogaland Høyre, til NRK i februar.

Gresset skal flyttes til Leirberg, også det i Sola kommune.