«Harrier» kan havne i retten

Oppholdet i Gismarvik Havn nærmer seg fire måneder for skipet «Harrier». I april klaget skipets eier på Miljødirektoratets pålegg om at de ikke får forlate havna. Nå venter partene på at Klima- og miljødepartementet skal avgjøre saken. Avvises klagen kan saken havne i retten.

Harrier

23. februar ble «Harrier», tidligere «Tide Carrier» slept til Gismarvik Havn. Der ligger det ennå.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Det var etter Miljødirektoratets inspeksjon 30. mars, at driftsselskapet Nabeel Shipmanagement, og kapteinen av skipet «Harrier», tidligere «Tide Carrier», fikk pålegg om å ikke forlate Gismarvik havn.

Ombord på skipet som havarerte utenfor Jærkysten i februar, fant direktoratet 1500 kubikk oljeholdig avfallsvann, som etter regelverket skal håndteres på godkjent anlegg i Norge. I tillegg fant de dokumentasjon de mener beviser at skipet var på vei til å bli ulovlig vraket i Asia. Dermed anses skipet i seg selv å være avfall, og må vrakes i et av de 35 OECD-landene.

Tonje Johnsen

Seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Tonje Johnsen.

Foto: John Petter Reinertsen / Miljødepartementet

– De aller fleste skriftlige dokumentene som voyage plan, forsikringspolise, øvrige rapporter, og at folk om bord bekreftet det da vi var på tilsyn 30. mars, gir et såpass entydig bevisbilde, at vi mener det er mest sannsynlig at skipet var på vei til å bli vraket i Pakistan, sier seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Tonje Johnsen.

Uvisst hvor lang tid det tar

Julia Shipping eier «Harrier». I Norge er det advokat Richard Bjerk i Wikborg Rein Advokatfirma AS, som representerer eieren. 24. april klaget de på vedtaket. Ifølge eier var skipet på vei til Dubai for å rustes opp slik at det kan gå i offshoretrafikk i Afrika.

Klagen er nå til behandling i Klima- og miljødepartementet. Når Julia Shipping kan forvente et svar, kan ikke departementet svare på.

Lars Andreas Lunde

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde.

Foto: Erlend Kjernli

– Departementet behandler denne saken på vanlig måte etter forvaltningslovens regler. Dersom klager ikke får medhold vil det bety at Miljødirektoratets pålegg opprettholdes. Departementets vedtak i klagesaken kan ikke påklages, men klager har mulighet til å bringe saken inn for domstolene, skriver statssekretær Lars Andreas Lunde, i en e-post til NRK.

Advokat Richard Bjerk ønsker ikke å kommentere hva hans klient ønsker å gjøre dersom de ikke får medhold i klagen.

Må uansett tømme tankene

Miljødirektoratet mener de 1500 kubikkene med oljeholdig avfallsvann ikke kommer fra normal drift av skipet, og at det derfor er avfall som faller inn under grensekryssregelverket. Det kreves samtykke fra Miljødirektoratet for å eksportere dette.

Får Julia Shipping medhold i sin klage, må avfallet ombord uansett håndteres.

– Dette må fjernes før skipet kan forlate Norge. Her har også Sjøfartsdirektoratet et pålegg, fordi avfallet er lagret på drivstofftanker, sier Tonje Johnsen.