– Vil øke eiendomsskatten

Rådmann Inger Østensjø har lagt frem sitt forslag til budsjett for politikarene i Stavanger.

Budsjettpresentasjon Stavanger

Rådmann, Ingre Østensjø, er i gang med å presentere budsjettforslaget.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Rådmann Inger Østensjø legger frem budsjettforslaget for Stavanger nå.

Hun varsler om at budsjettet må bli stramt på grunn av dårlig kommuneøkonomi.

Rådmannens budsjettforutsetninger:

 • Befolkningsvekst 1,3 % per år i perioden
 • Lønnsvekst – kompensert – 4%
 • Prisvekst – ikke kompensert – 20 mill. – 2%
 • En gjennomsnittsrente på 3,6 %

Stavanger kommunes driftsbudsjett er på hele 8,5 mrd kroner. Kommunenes skatteinntekter utgjør 53 prosent av inntektene.

– Driftsesultatet i årene som kommer kan nærme seg ned mot 1 prosent, dette er alt for lavt, hvis den økonomiske styringen skal være bærekraftig, sa rådmannen under presentasjonen.

Budsjett Stavanger

Rådmannens budsjettforslag for Stavanger kommune legges frem fredag formiddag.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Vil øke eiendomsskatten

Rådmannen øker ikke eiendomskatten fram til 2015 men ga uttrykk for at dette må vurderes i årene framover.

– I dag har den laveste satsen i loven, på 2 promille. En økning på 1 promille vil bety 70 millioner mer i inntekt, sier Østensjø.

– Dersom alle vedtatte planer for investeringer gjennomføres vil det gi en gjeldsgrad på 80 prosent. Det vil være alvorlig og ikke ansvarlig, sa rådmannen.

Det foreslås derfor å utsette en del prosjekter.

Dyrere SFO og svømmebillett

Rådmannen foreslår et tilskudd på 11.8 millioner kroner til bybanen i 2011.

Rådmannen foreslår å øke SFO-satsen med 110 kroner per måned for full plass.

Rådmannen foreslår å øke billettpris i svømmehallen med 5 kroner. Dette utgjør 0,42 millioner kroner.

Byggeprosjekter på vent

– Vi foreslår at vi må utsette noen investeringer, og det betyr at de byggeprosjekt som ikke er påbegynt blir satt på vent, sier Østensjø.

Rådmannen foreslår at svømmehallene på Hundvåg, i Kvernevik og folkebadet i Jåttåvågen utsettes til etter 2015.

Dette gjelder også:

 • Tasta barnehage
 • Emmaus barnehage
 • Stokka barnehage
 • Husabøryggen barnehage
 • Lervig sykehjem og omsorgsbolig
 • Åmøy skole
 • Gautesete skole
 • Kristianlyst skole
 • Austbø skole
 • Hundvåg skole
 • Eiganes skole
 • Kannik skole
 • Sunde skole

– Dette gjelder bare ikke påbegynte ting, hvis ting på de stedene er startet opp så blir de avsluttet, sier Østensjø.

Driftsinntekter

Driftsinntekter 2012.

Foto: Stavanger Kommune