– Vil få ny sykehusstruktur

Styreleder i Helse Finna, Toralv Mikkelsen, tror Norge vil få en helt ny sykehusstruktur.

Toralv Mikkelsen, ordfører i Odda

Styreleder i Helse Fonna, Toralv Mikkelsen, tror landet vil få en ny sykehusstruktur om kort tid.

Foto: NRK

– Om kort tid vil hele helsekartet i landet bli vurdert av regjeringa, sier Mikkelsen.

Mikkelsen tror da helseforetakene vil bli delt opp etter nye grenser. Hvor disse grensene går, vil ikke styrelederen spekulere i.

– Kan bli slutt på Helse Fonna

Tidligere i uken ble det kjent at kommunene Stord og Odda ønsker å bli overført til Helse Bergen. Det kan bety slutten for Helse Fonna.

– Det er noen som spekulerer i dette. Men vi forholder oss ryddig til dagens situasjon fram til noe annet er bestemt, sier Mikkelsen.

– Kan uansett fritt velge sykehus

Mikkelsen understreker at det er fritt sykehusvalg i landet i dag, og at det ikke skal bety noe for folk hvilket heleforetak man tilhører.

– Folk kan i dag fritt velge sykehus, enten i det heleforetaket man tilhører eller andre.

Helse Fonna omfatter i dag 19 kommuner og er et lite helseforetak sammenligna med Helse Bergen og Helse Stavanger.