NRK Meny
Normal

– Viktig å bruke kunnskapen vi får

15 kommuner i Rogaland har kartlagt personer med psykiske helseproblemer, og kombinerte problemer med psykisk helse og rus. Funnene håper de at vil hjelpe kommunen med å gjøre helsetilbudet for denne gruppen bedre.

Kartlegging av rus og psykiske problemer

I dag ble resultatene av kartleggingen som er gjort i 15 kommuner presentert. De har kartlagt rusproblemer og psykiske problemer hos innbyggere i kommunene.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

I undersøkelsene har de kartlagt personer fra 16 til 80 år. Kartlegging er noe kommunene gjør hvert år, men nytt av i år er at gruppen som har psykiske helsevansker uten rusproblematikk også blir kartlagt. Dette på forespørsel av helsedirektoratet og kommunene selv.

– Det viktigste med kartleggingen er at vi skal kunne se på resultatene, og dermed finne ut hvilke områder vi bør satse mer på og hvor utfordringene ligger. Dette kan være forskjellig fra kommune til kommune, sier Sverre Nesvåg som er forskningsleder for KORFOR.

Ser resultater

Eksempler på dette er å tilpasse handlingsplaner for dem som har rus og/eller psykiske problemer, eller endre på boligsosiale handlingsplaner som er noe de har satset på i Sandnes.

Bente Lyse

Bente Lyse i Fagteam rus i Sandnes sier de ser resultater av tidligere kartlegging de har gjort.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– I Sandnes har vi sett at vi har hatt utfordringer med boliger for denne brukergruppen. Ved hjelp av kartleggingen har vi utviklet et system som gjør at vi kan finne en bolig som passer for brukeren, fremfor at brukeren må tilpasse seg boligen, sier Bente Lyse som er avdelingsleder for Fagteam rus i Sandnes.

Et eksempel på dette i Sandnes er Housing First, og fornyelsen av Somaheimen. I Sandnes har de sett resultater av arbeidet, ved at en del brukere som har hatt problemer med bosituasjonen før, nå fungerer godt i boligen.

Påvirket av holdninger

Sverre Nesvåg

Sverre Nesvåg mener det er viktig at man ikke bare får en oversikt, men bruker kartleggingen aktivt til å gjøre helsetilbudet bedre.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

I statistikken som kommer frem i kartleggingen er det store variasjoner mellom kommunene. Noe av grunnen til dette mener Nesvåg kan være holdninger.

– Det vi ser er at det er svært forskjellige holdninger og definisjoner av hva man definerer som psykiske problemer, og hvor man trekker linjen mellom de som er rammet kun av psykiske problemer, og de som har et kombinert problem med rus og psykiske problemer, sier Nesvåg.

En av kommunene som skilte seg veldig ut på statistikken var Randaberg. De hadde kartlagt svært mange unge mellom 16 og 18 år. Grunnen er at de har et tett samarbeid med barnevernet.

Må fanges opp tidlig

Ronny Hansen

Ronny Hansen i barnevernet i Randaberg mener det er viktig å ha et tett samarbeids med kommunen og politiet når det gjelder rus og psykiske problemer blant unge.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Et slikt samarbeid er viktig for at vi skal klare å fange opp ungdommer med rusproblemer tidlig, sier Ronny Hansen som er ungdomskoordinator i barnevernstjenesten i Randaberg.

– Vi samarbeider også godt med politiet, slik at hvis ungdommer blir tatt for mindre kriminelle handlinger så kan vi opprette en ungdomskontrakt. Det betyr at de slipper å betale bøter, men kan gjøre opp for seg på andre måter, sier han.