NRK Meny
Normal

NOAS: – Vi trenger ansvarlige politikere

Neda Ibrahim (12) og søsknene hennes har blitt norske barn, og skal ikke straffes for sine foreldres feil, mener Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS).

Dina og Neda Ibrahim

Dina, Neda Ibrahim og resten av familien ble sendt ut av Norge i natt.

Foto: Tina Poppe

I natt hentet politiet Neda Ibrahim og familien hennes og satte dem på et fly til Jordan.

– Vi mener at utsendelsen av Neda og familien synliggjør behovet for et tydelig regelverk. Barn som har bodd mer enn tre år i Norge og som har en sterk tilknytning til landet må som hovedregel gis oppholdstillatelse, sier Jon Ole Martinsen, rådgiver i NOAS.

– Manglende vilje til å utøve politikk

I forkant av Stortingsmeldingen «Barn på flukt» ba NOAS med flere om at det må innføres grense for hvor mange år som et barn kan bo i Norge uten rettigheter.

Jon Ole Martinsen

Rådgiver i NOAS, Jon Ole Martinsen.

Foto: Bjørn Ruud/NRK

– Politikerne valgte ikke å innføre en slik grense og konsekvensene av politikernes manglende vilje til å utøve politikk ser vi resultatet av i dag, skriver Martinsen i en pressemelding.

NOAS mener at Neda-saken viser behovet for et klarere regelverk som i større grad tar hensyn til barnets beste og barns tilknytning til riket.

Organisasjonen skriver at Nedas familie hele tiden har bodd på kjent adresse. Likevel har ikke utlendingsmyndighetene gjennomført tvangsretur. I løpet av disse årene har Neda og hennes søsken knyttet seg sterkt til sitt lokalmiljø, skole og venner. De har blitt norske barn, og forstår ikke hvorfor de ikke kan bli likestilt med sine venner som norske barn.

– Galt, men ikke så galt

– Nedas foreldre har oppgitt uriktige opplysninger om identitet. Det er galt. Men er det så galt at det rettferdiggjør at hensynet til barn som har bodd i Norge i 10 år fullstendig skal settes til side? Nei. Vi trenger ansvarlige politikere som tør utøve politikk og si at det må få konsekvenser at barns beste skal tillegges vekt. Også i vanskelige saker hvor foreldrene har handlet i strid med utlendingsloven, skriver Martinsen.

– Det er barna som blir skadelidende og ofre i en voksenkonflikt. I alle andre voksenkonflikter ville vi gjort alt for å skåne barna. I disse sakene synes vi å glemme at barna er selvstendige rettssubjekter med egne rettigheter og behov. Dette er barn midt i blant oss, en del av Norge, men som ikke har gis grunnleggende rettigheter som våres andre barn, fortsetter pressemeldingen.