– Vi må slutte med utredninger

Bilen er taperen. Det viser en rapport fra Asplan Viak som har sett på hva som er mest fornuftig å satse på av bybane, bussvei eller bil på Nord-Jæren. Konklusjonen er helt motsatt av hva Sintef-rapporten, som kom sist fredag, slår fast.

Bilen er taperen. Det viser en rapport fra Asplan Viak som har sett på hva som er mest fornuftig å satse på av bybane, bussvei eller bil på Nord-Jæren. Konklusjonen er helt motsatt av hva Sintef-rapporten, som kom sist fredag, slår fast.

I dag kom en ny rapport om bybane, bussvei, bil og buss fra Asplan Viak. Foto: Arkiv/Kristoffer Møllevik/NRK

De forskjellig bybaneutredningene spriker, og politikerne er oppgitt. Siste fredag slo en Sintefrapport fast at bilen og veiutbygging var det beste.

Buss for tog

Bussen er det mest gunstige for regionen, slår en rapport fra Asplan Viak, fast.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Den utredningen tok for seg det mest fornuftige alternativet for investert krone. Da vant bilen, bybane med de store investeringene kom dårligst ut. Politikerne frykter stadig voksende bilkøer.

Bilen er taperen i rapporten

Rapporten fra Asplan Viak tar for seg ikke prissatte konsekvenser som arealbruk og miljø. Her er bilen taperen. Ved å bygge ut mer veier for økt bilbruk vil stor landbruksarealer og friluftsområder gå tapt.

Å få mest mulig ut av dagens veier er det billigste og beste for miljøet, mener dagens utredning. På andre og tredje plass kommer bussvei og bybane nokså likt med bussen et hestehode foran.

– Savner miljøfokus

Ellen Solheim

Ellen Solheim (KrF) er leder i samferdselsutvalget i Fylkeskommunen.

Foto: Kristoffer Møllevik / NRK

– Jeg savner det som går på miljø og klimagassutslipp. Det er totalt fraværende i rapporten. Samtidig så mener jeg at når en skal gjøre en slik samfunnsøkonomisk analyse må en også se på hvilke muligheter de ulike alternativene vil gi oss. Det synes jeg absolutt mangler. Her har vi et enormt potensial til å utvikle regionen gjennom et bybanekonsept, sier Ellen Solheim (KrF), leder i samferdselsutvalget i Fylkeskommunen.

– Nå ser vi at det er en vekst på 2000 biler på motorveien i Stavanger hvert år. Det er ikke noe annet å gjøre enn å få opp et høyverdig kollektivsystem.

– Vi må slutte med flere utredninger og få på plass en bærekraftig beslutning som gir opp et kollektivsystem som folk vil bruke. Jeg er veldig utålmodig på regionens vegne. Mens gresset gror, sulter kua, sier hun.

LES OGSÅ: