– Vanskelig å tjene penger på fornybar energi

Oljegründer Ståle Kyllingstad mener det er for vanskelig å tjene penger på fornybar energi til at det er attraktivt å investere i grønt næringsliv. Han opplever politikerne som en troløs slekt som ikke gir trygghet til aktører som satser fremtidsrettet.

Leverandørindustriens Ståle Kyllingstad mener markedet ennå ikke har behov for «Det grønne skiftet».

Leverandørindustriens Ståle Kyllingstad mener markedet ennå ikke har behov for «Det grønne skiftet».

– Å leve på subsidier gjør oss nervøse, i hvert fall meg. Vi lever av skikkelige kunder, ikke subsidierte inntekter, sier Ståle Kyllingstad, oljegründer og konsernsjef i IKM Gruppen.

Å investere i grønt var et av de store debattområdene da NRK Debatten torsdag kveld tok for seg oljefremtiden, direkte fra oljebyen Stavanger.

Konkurransen rettet mot oljemarkedet har allerede begynt å vise seg. Leverandører av fornybar energi kommer opp med alternativer som vekker interesse hos investorer, og kan skilte med like god lønnsomhet som investeringer i olje- og gassektoren, sa oljeanalytiker Thina Saltvedt innledningsvis før debattantene fikk ordet.

– Kan leve lenge av oljen

Men Kyllingstad savner konkrete tiltak fra regjeringen som kan sikre lønnsom satsing utenfor fossil energi, og holder fast ved at oljenæringen enda ikke har behov for omstilling.

– Vi er klare for omstilling når det er behov for den, men nå er det for tidlig. Vi har 79 plattformer i produksjon på norsk sokkel, og ytterligere 15 er under planlegging – inkludert Johan Sverdrup, sier Kyllingstad, og spår at Norge kan leve godt av oljen i ytterligere 50–70 år.

Vil kutte oljestøtten

Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil fjerne bruk av fossil energi, og kaller Kyllingstads holdning fundamentalt naiv. Han ønsker å redusere regjeringens støtte til oljenæringen til fordel for grønn næring.

– Det er fundamentalt naivt å tro at vi kan fortsette å leve av en virksomhet som koker jorda. Det har vært et fantastisk oljeeventyr, men nå må vi flytte investeringene, kompetansen og fagarbeiderne over i det grønne skiftet, sier Hansson.

Han mener at «det grønne skiftet» allerede er langt på overtid. Han sier at 17 år gjenstår før grensen for CO2-utslipp er nådd.

Men Kyllingstad ønsker ikke at overgangen skal gå på bekostning av oljenæringen.

– Vi må ikke ødelegge en industri med så mange arbeidsplasser, som er så viktig for Norge. La oss holde oljeindustrien i form slik den er nå, så gjør vi det parallelt, er Kyllingstads kommentar.