– Vanskelig å slukke brann i tunneller

Snart står verdens lengste undersjøiske vegtunnel ferdig i Rogaland. Derfor er det viktigere enn noen gang at nødetatene utfører brannøvelser lik den de hadde i dag.

Brannøvelse i tunnell, Ryfast

Det er ekstra utfordrende for brannvesenet å slukke brann dersom det begynner å brenne i en tunnel. Derfor trengs det ekstra øving.

Foto: Øystein Ellingsen/NRK

Tormod Mehus

Brigadesjef i Rogaland brann og redning, Tormod Mehus.

Foto: Kees Fjellvang / NRK

– Jo mer vi får øvd på dette, jo nærmere er vi å kunne senke skuldrene og være sikre på at vi er godt forberedt, sier brigadesjef i Rogaland brann og redning, Tormod Mehus.

Han er godt fornøyd med dagens brannøvelse i Eiganestunnelen i Stavanger. Brannvesenet, politiet, helsepersonell og frivillige har samarbeidet, og testet dagens beredskap.

Trenger lokalkunnskap

– Det er utfordrende å slukke brann i tunneler på grunn av miljøet du skal ned i. Den store mengden røyk gjør det vanskelig å evakuere eventuelle skadde personer, sier Mehus.

Han sier kjennskap til de ulike tunnelene er spesielt viktig for å være godt forberedt.

Laster Twitter-innhold

– Jo mer kunnskap vi har om de ulike tunellene, jo bedre blir innsatsen der. Det er svært viktig at vi har kjennskap til de ulike tunnelene på forhånd, sier Mehus, og fortsetter;

– Dette handler mye om gode beredskaps- og objektplaner, men også opplysninger om den aktuelle situasjonen. Vi må vite hvor skadestedet er, hvor det brenner, hva som brenner, hvor langt ned mot skadestedet vi klarer å komme oss med et kjøretøy, om det er vannposter i tunnelene og hvor disse befinner seg. Alt dette påvirker hvilken jobb vi klarer å gjøre når vi ankommer en krisesituasjon, sier Mehus.

Brannøvelse i tunnell, Ryfast

Flere nødetater var med på dagens øvelse.

Foto: Kees Fjellvang/NRK

Ryfast-sjefen fornøyd

Ryfast-prosjektleder Gunnar Eiterjord mener det er viktig å trene på eventuelle krisesituasjoner.

Dukke, redningsdukke

Denne dukka ble reddet ut fra brannen i tunnellen.

Foto: Kees Fjellvang / NRK

– Dette er en type situasjon som kan oppstå hver eneste dag i enhver tunnell, og derfor er det viktig å trene på å takle slike situasjoner, sier Eiterjord.

Eiterjord er godt fornøyd med gjennomføringen av øvelsen.

– De tilbakemeldingene jeg har fått til nå tilsier at dette har gått som det skulle. Vi fikk fraktet den skadde ut av tunnelen og til sykehus, samtidig som de syv andre ble evakuert inn i rømingskontaineren. Vi har imidlertid ikke hatt en skikkelig evaluering av dagen idag enda, så det blir for tidlig å fastslå alt i detalj, sier Eiterjord.

Dagens øvelse handlet om brann og røykutvikling i tunnelen, samtidig som en person var meldt skadet og måtte til sykehus. I tillegg til den skadde personen, måtte syv andre personer evakueres inn en rømningskontainer nede i selve tunnelen.

Laster kart, vennligst vent...

Den såkalla Ryfylketunellen i Ryfast-sambandet på 14,3 kilometer blir verdas lengste undersjøiske vegtunnel når den står klar i 2019. Tunnelen Rogfast under Boknafjorden er i planlegginga, den skal bli 26,7 kilometer og vil overta tittelen som verdas lengste når den opnar.