Paneldeltakarar trekte seg – rasisme-debatt nær ved avlyst

Fleire paneldektakarar trekte seg då ei innvandringskritisk gruppe blei invitert til rasisme-debatt i Stavanger. Nå har kulturhuset fått tre nye deltakararar, og meiner det er viktig å få alle meiningar fram i lyset.

Borgervernet i Rogaland, Øystein Vaule

Det blir rasismedebatt i Stavanger på onsdag med leiar i Borgervernet Rogaland, Øystein Vaule. Dei to som trekte seg i panelet er nå erstatta av tre nye.

Foto: NRK

Det blei bråk då kulturhuset Sølberget i Stavanger inviterte til debatt med frontfigur og leiar i Borgervernet Rogaland, Øystein Vaule.

Den kontroversielle organisasjonen delte tidlegare denne månaden ut 2000 flygeblad i Sandnes med sterke åtvaringar mot asylmottak og innvandring. Mange har reagert kraftig på aksjonen og SOS Rasisme melde dei førre måndag til politiet.

I tillegg trekte lokalpolitikarane Marcela Molina (SV) og Pål Morten Borgli (Frp) seg frå heile debatten som var sett til førstkomande onsdag.

Molina følte seg pressa til å trekka seg frå panelet med Vaule, og folk argumenterte med at dersom ho stilte var det med på å legitimera haldningane til Borgervernet Rogaland.

– Viktig debatt

Svein Tuastad, statsviter på Universitetet i Stavanger

Svein Tuastad, statsvitar.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Dermed var det fare for at heile debatten «Fram i lyset? Debatt om rasisme, borgervern og ytringsfridom» kom til å bli avlyst. Det ville vore tragisk for ytringsfridomen, meiner statsvitar Svein Tuastad ved Universitetet i Stavanger.

Han er derfor ein av dei tre nye i panelet (saman med nyheitsredaktør i Rogalands Avis, Lars Petter Einarsson og stortingsrepresentant for Ap, Eirin Sund). Frå før stiller nemnde Øystein Vaule (Borgervernet Rogaland) og Tor Brekko frå Hero Norge.

– Det er viktig å diskutera desse temaa, og det er viktig å diskutera om ytringsfridomen fungerer slik den skal, svarer Tuastad til NRK.no når han får spørsmål om kvifor han stiller til debatt.

Han meiner det er to «feller» å hamna i når det gjeld ytringsfridomen.

Marit Egaas

Marit Egaas, kulturhussjef.

Foto: Jørgen Lie Furuholt

– Den eine fella er å gi klippekort til folk med rare og ekstreme haldningar, den andre er å nekta ekstreme grupper taletid, seier han.

Ventar protestaksjonar

Ifølge kulturhussjef ved Sølvberget, Marit Egaas, har det aldri vore aktuelt å nekta Vaule å stilla i debatten.

– Det er viktig at nokon får konfrontert meiningane hans i det offentlege rom, på ein nøytral arena. Han er deltakar i debatten på lik linje med dei andre, seier ho til NRK.no.

Det er venta protestaksjonar mot Borgarvernet Rogaland på onsdag. Ifølge Egaas har fleire søkt om å ha stands på Arnageren utanfor kulturhuset.

– Me veit det kjem til å vera demonstrasjonar på utsida, men me tillèt ingenting inne på Sølvberget, seier ho.

Debatten tek til klokka 19 på Sølvberget, og kjem også til å handla om oppstyret og boikottane etter at debatten blei stabla på beina.

En gruppe som kaller seg Borgervernet i Rogaland delte i begynnelsen av mars ut 2000 løpesedler med sterke advarsler mot asylmottak og innvandring. Folk i Sandnes, som fikk dette i postkassene sine, reagerte kraftig.

VIDEO: Mia Torgersen Kolrud var ein av dei som fekk innvandringskritiske løpesedlar i postkassa si i byrjinga av mars. Dei som sto bak, Borgervernet i Rogaland, blei seinare invitert til debatt på kulturhuset Sølvberget i Stavanger (arkiv, 11. mars 2014).