– Mange fosterbarn vet ikke at de har en kontaktperson

Over 740 barn i fosterhjem mangler en tilsynsfører, nå ber barnevernet om en helt ny løsning for å sikre at barna får oppfølging.

Bamse på stol

VIL HA NY LØSNING: Barn som havner i fosterhjem får i mange tilfeller ikke den oppfølgingen de har krav på.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

– Det har vært gjort mange forsøk på å lage en bedre ordning, men for å si det enkelt så har de bare økt dosen på medisinen i stedet for å sikre at medisinen virket, sier barnevernsleder i Stavanger, Gunnar Toresen.

Han er i tillegg leder for barnevernslederorganisasjon i Norge (NOBO), og har fulgt ordningen med tilsynsførere over tid. Og at ordningen har gått ut på dato er han sikker på.

– Den ordningen som har vært frem til nå har ikke fungert, sier Toresen.

Les også: – Pappa tar mamma! Kom fort!

Les også: Barneministeren åpner for mer tvang i barnevernet

Vil dele opp jobben og la barna velge selv

Nå vil barnevernslederen ha en ny ordning for å sikre at barna får et talerør og tilsyn, og når forslaget nå sende på høring vil han gi klar beskjed om at ting må endres.

– Kanskje er det ikke mulig at en person skal være både tilsynsfører som skriver rapporter, samtidig som han eller hun er en person barnet har tillit til. Kanskje man heller skulle profesjonalisert tilsynsrollen, og hatt en annen person barnet kunne velge selv som tillitsperson, spør Toresen.

– Så du vil at barna velger selv hvem de skal forholde seg til?

– Ja, jeg tror et godt utgangspunkt er å spørre ungene om hvem de synes bør være sitt talerør.

– Vanskelig å få nok folk

Gunnar Toresen

Barnevernsleder Gunnar Toresen vil ha ny ordning fordi dagens ikke fungerer.

Foto: Inger Johanne Stenberg

Han forteller at det i dag er flere av barna som ikke vet at de har tilsynsfører. Og over 740 barn i Norge har ikke en tilsynsfører i det hele tatt ifølge kommunenes egne tall.

Grunnene til det er mange tror barnevernslederen.

– For det første kan det være vanskelig å rekruttere tilsynsførere, og det er stort gjennomtrekk. I tillegg sliter vi med å få rapporter inn fra det arbeidet som gjøres, og det siste, men kanskje største problemet er at vi er usikre på kvaliteten av arbeidet som gjøres.

I Bergen sitter leder for Norsk fosterhjemsforening i Hordaland, Kjell Åge Vikane. I tillegg til å være fosterfar har han tilsynsføreransvar for fem barn, og han merker godt at kommunene sliter med å få flere til å gjøre jobben.

– Jeg får jo en telefon minst en gang i måneden om jeg vil ha flere, men jeg vil ikke det fordi jeg er opptatt av å holde på den kontakten med barna jeg har, og at kvaliteten skal være bra, sier Vikane.

Og nettopp det å holde kvaliteten oppe for dem som faktisk har en tilsynsfører har vist seg å være vanskelig.

Les også: Kun halvparten av fosterbarn får oppfølging

Har manglet hundrevis av tilsynsførere i flere år

Kjell Åge Vikane

Kjell Åge Vikane merker at kommunene sliter med å finne tilsynsførere. – Jeg får en telefon i måneden med spørsmål om jeg vil ha ansvar for en til, sier han.

Foto: Renold Tennysen Christopher

– Vi har blitt mer og mer klare over at barna ikke opplever at en fremmed person som kommer dinglende inn er så lett å betro seg til, sier Toresen.

Tilsynsfører skal etter loven besøke barnet minst fire ganger i året, og skal ideelt sett være talerøret for barna som blir plassert i fosterhjem.

I går fortalte NRK at 2500 av barna som har bodd i fosterhjem i mer enn et år ikke har fått antallet besøk de har krav på. Men 742 av disse er helt uten tilsynsfører, og får dermed ingen besøk. Og tallet er ikke utypisk skal man tror både departement og kommuner.

«[…] mer enn 800 barn manglet tilsynsfører ved utgangen av 2011. Dette tallet har vært stabilt over flere år og innebærer at ca. 10 prosent av fosterbarn mangler tilsynsfører.» skrev Barne- og likestillingsdepartementet i endringene til barnevernsloven fra i sommer.

Og for Vikane er det klart hva som er mest utfordrende med jobben, nettopp det å komme tett nok innpå til å fange opp feil.

– Du må jo være på nett med de du besøker. Man må jo engasjere seg, og det må skje på deres premisser, avslutter Vikane.