– Norskstil bør fjernes fra eksamen på videregående skole

Doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger (UiS), Arne Olav Nygard, mener at stilskriving er gammeldags, og at eksamen i videregående skole derfor burde endres.

Eksamen

Å hoste opp alt du kan i løpet av fem timer får skoleelevene aldri bruk for senere i livet, mener Arne Olav Nygard ved Universitetet i Stavanger.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Arne Olav Nygard vil legge ned norskstilen

Arne Olav Nygard.

Foto: Ingvald Nordmark / nrk

Den 21. mai er det eksamen i norsk for elevene på videregående skole.

Nå tar Arne Olav Nygard, doktorgradstipendiat i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger, til orde for å endre eksamen i norsk og legge ned den tradisjonelle norske stilen. Den er utdatert, hevder han.

– For meg kan du godt legge ned Examen artium i sin eksisterende form, sier Nygard.

Viktigere å finne enn å huske

Å gå flere år på videregående for å lære noe som skal hostes opp igjen i løpet av en fem timers eksamen, uten hjelp fra for eksempel internett, er ikke noe elevene trenger å lære, mener han.

LES OGSÅ: Vil flytte eksamen vekk fra russefeiringen
LES OGSÅ: Terror fra oven truer eksamen
LES OGSÅ: – Får karakterer etter trynefaktor

– Kunnskapene du skal bruke, ligger rundt deg. De er ikke noe du finner på. De ligger nedgravd i dokumenter, i bøker, og i erfaringer hos andre. Nettopp i en tid da alt blir organisert digitalt, er det viktig å nettopp trene på en kritisk og god måte å kunne finne fram denne kunnskapen på, sier han.

Møter motbør

Det er slett ikke alle enige med ham i. Avdelingsleder i norsk, Kirsti Haug, ved tradisjonsrike Stavanger katedralskole i sentrum av Stavanger er en entusiastisk tilhenger av den tradisjonelle stilen i norskeksamen.

– Jeg tror jo at du i arbeidslivet av og til blir utsatt for sånne pressistuasjoner hvor du får beskjed om å levere fort og bare har få hjelpemidler å benytte deg av, sier hun.

Haug mener ikke denne eksamensformen begynner å henge etter i utviklingen.

Ikke alt gammelt er galt

– Vi må vokte oss for å komme dit at alt vi har gjort er galt. Det er mye vi har gjort riktig underveis i skolen, og dette tror jeg er en av de formene vi kanskje må ha, sier hun.

Synet til Nygard møter både støtte og avvising ute i skolegården blant elevene på Stavanger katedralskole:

– Det er litt spesielt. Du blir satt inn på et rom i fem timer uten å snakke med noen. Vanligvis når vi skriver norsk stil så har vi kanskje to uker på det. Da kan du diskutere med andre og bruke god tid på tenke igjennom det du skal, sier en av elevene, Snorre Harestad.

Vil ha mappeløsning

En mappeløsning, der eleven tar utgangspunkt i det han eller hun har produsert i løpet av året, vil være betde, mener Nygard.

Han ser for seg at eksamen heller bør være at eleven forklarer og forsvarer det som er blitt gjort over lengre tid.

– Da kan du evaluere selve tekstene og språket, slik du gjør nå, men du kan også evaluere utvikling og prosess, hvordan de har jobbet med stoffet og hvordan de har reflektert rundt akkurat de tekstene, sier Nygard.