Hopp til innhold

Hevder «pøbler» sparer samfunnet for milliarder

For hver krone brukt på en «pøbel», får samfunnet ni kroner igjen, ifølge en undersøkelse utført av Kronprinsparets Fond. Likevel er Pøbelprosjektet i pengetrøbbel.

Created by InfoDispatcher

Daglig leder i Pøbelprosjektet, Eddi Eidsvåg, prøver å overbevise høyrepolitiker John Peter Hernes. Prosjektet trenger nemlig penger.

Kronprinsparets Fond gir penger til Pøbelprosjektet i Stavanger. Nå har Kronprinsparet funnet ut at akkurat dét er en god investering, sett fra et samfunnsperspektiv.

Pøbelprosjektet sparer samfunnet for 1,9 milliarder kroner når man tar utgangspunkt i deltakerne i 2013, ifølge en undersøkelse gjort av DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, for Kronprinsparets Fond.

Analysen viser at for hver krone som investeres i Pøbelprosjektet, får man ni kroner igjen, ifølge en pressemelding fra prosjektet. Hver deltaker sparer sannsynligvis samfunnet for 3,5 millioner kroner, står det videre.

Pøbelprosjektet er ett av fire prosjekter i Kronprinsparets Fonds portefølje, og har som mål å hjelpe vanskeligstilt ungdom til å få seg jobb eller fullføre utdanning.

Trenger to millioner

Dette til tross: Pøbelprosjektet trenger to millioner kroner innen august for å sikre driften av den såkalte ideelle delen, hevder daglig leder Eddi Eidsvåg, da vi treffer ham i Pøbelprosjektets lokaler i Stavanger.

– Nå har vi dokumentert at vi sparer samfunnet for milliarder, men vi sliter. Vi må vurdere å måtte legge ned den ideelle biten vår hvis vi ikke får to millioner innen august, sier han.

Pøbelprosjektet følger ungdommene opp på livstid, ifølge Eidsvåg. Det er dette han kaller den ideelle biten, og som er årsaken til at prosjektet sparer samfunnet for milliarder.

– Det ideelle gir resultatene

– Det er den ideelle biten som gir oss resultatene. Det er lett å levere resultater på sju uker og si lykke til, og så er ungdommen tilbake om ett og to år. Vi har en livtdsoppfølgning på ungdommen. Gi oss penger sånn at vi kan drive den ideelle biten! ber Eidsvåg næringslivet og det offentlige.

Leder for Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Arve Kamble (H), var også til stede under presentasjonen av undersøkelsen i Pøbelprosjektets lokaler fredag.

– Regjeringen har med dette statsbudsjettet styrket bevilgningene til sosiale entreprenærer, men vel så viktig er det å bruke de midlene vi har i dag gjennom NAV – og se på hvordan vi kan gi de som leverer resultater mer av pengepotten enn de som ikke leverer resultater, sier han.

Undersøkelsen

DNV GL har kommet fram til samfunnsnytten av Pøbelprosjektet ved å sammenligne «pøblene» med en statistisk sammenliknbar gruppe ungdommer.

– Vi har involvert deltakerne selv og kartlagt deres egen opplevelse av effekten ved å være med i prosjektet, sier Sverre Danielsen, sjefrådgiver i DNV GL, ifølge pressemeldingen.