Hopp til innhold

– Ingen grunn til å frykte store skoler

– Det er ikke skolestørrelsen som avgjør hvordan det er å være elev på skolen, sier Grete Sørensen Vaaland på Læringsmiljøsenteret. Men får en stor skole først problemer med miljøet, er det mye tyngre å snu utviklingen.

Skoleelever

Det er klassen som er viktigst for hvordan elever trives på skolen. Ikke skolestørrelsen, sier Grete Sørensen Vaaland på Læringsmiljøsenteret.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Utfordringene på en stor skole vil være veldig like de utfordringene en har på en liten skole, mener førstelektor Grete Sørensen Vaaland, på Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Haraldsvang ungdomsskole i Haugesund, skal i løpet av de neste årene utvides slik at skolen kan ta imot 850 elever. I dag tilbringer 505 elever skoledagen sin her.

Bekymret for elevene

På Hauge skole, lenger vest i byen, skal ungdomstrinnet bort slik at skolen blir ren barneskole. Da må elevene begynne på Haraldsvang. FAU-lederen på Hauge har kalt den store skolen et eksperiment på barna, fordi Norge aldri har hatt en så stor skole før.

Også Utdanningsforbundet i Haugesund er bekymret for elevmiljøet på en så stor skole.

Grete Sørensen Vaaland

Førstelektor på Læringsmiljøsenteret, Grete Sørensen Vaaland.

Foto: Mari Friestad / NRK

– Vi har ingen forskning som sier noe om at det er større sjanse for at man skal lære dårligere når skolen blir veldig stor. Og det er heller ingen forskning som sier at det er større sjanse for mobbing på en stor skole, sammenlignet med en liten, sier Vaaland.

Suksessen, ifølge Vaaland, avhenger av kvaliteten på læreren, lærersamarbeidet, og samarbeidet mellom ledelse og lærere.

– Det som er mest avgjørende både for hvordan elevene trives og utvikler seg er hvordan de nærmeste enhetene deres fungerer. Det vil si klassen og klassetrinnet. Der skal elevene få god læring fra lærerne og det skal skapes gode og trygge læringsmiljø, sier hun.

Foreldre må følge med

Det kan likevel være en risiko ved å bygge en så stor ungdomsskole. Får skolen en negativ trendutvikling i miljøet vil en stor skole ha større problemer med å snu den.

– De som skal lede, drive og jobbe på denne skolen må være veldig våkne og følge med på hvordan kulturen utvikles og hvordan sosiale, relasjonelle trender settes. Det er også et viktig oppdrag for dem som er elever, og foreldre knyttet til skolen, sier Vaaland.