NRK Meny
Normal

Mener Rogfast og Ryfast ikke tar hensyn til syklistene

De undersjøiske tunnelene er en sabotasje for de som vil bruke sykkel som fremkomstmiddel, mener sykkelentusiaster.

Rogfast, Kvitsøy

Rogfast er en av de undersjøiske tunnelene som kan ødelegge for syklister, mener Miljøpartiet De Grønne. Dette er slik armen til Kvitsøy kan bli.

Miljøpartiet De Grønne er svært misfornøyd med at det ikke er tatt hensyn til syklistene i de kommende undersjøiske tunnelene i Rogaland. Nå håper de at Rogfast kan tilrettelegges for syklister.

Torfinn Ingeborgrud

Torfinn Ingeborgrud i Miljøpartiet De Grønne i Stavanger mener andre politikere ødelegger for syklistene

Foto: Ståle Frafjord

– Alle er enige om at sykkelandelen i Rogaland og i hele landet skal øke. Da er det ganske uheldig at syklingen blir stoppa av veiprosjektene, sier Torfinn Ingeborgrud i Miljøpartiet De Grønne.

Sykkelentusiast Per Hassel Sørensen sier at det virker som om politikerne har glemt å tenke på sykkelturistene og sykkeltrafikantene.

– Det er en sabotasje av sykkel som fremkomstmiddel utenfor tettbygde strøk, noe som er helt på tvers av de politikerne sier og lover, sier Sørensen.

Per Hassel Sørensen

Sykkelentusiast Per Hassel Sørensen.

Foto: Privat

Rogfast og Ryfast er to undersjøiske tunneler som skal erstatte to ferjesamband i Rogaland. Ryfast bygges mellom Ryfylke og Nord-Jæren. Prosjektet ble vedtatt i juni 2012, og det første spadestikket ble tatt måneden etterpå.

Rogfast på 25 kilomoter blir verdens lengste undersjøiske tunnel, og har fått en pris på 10,2 milliarder kroner. Rogfast skal gå fra Randaberg til Vestre Bokn, byggestart er tidligst i 2015

Vil ha eget tunnelløp for syklene

Ingeborgrud og Sørensen opplever at avstanden mellom politikernes ord og handling er for stor, og nå vil de kjempe for syklistene. Miljøpartiet foreslår en ny type tunnelstruktur som egner seg bedre for de på sykkel.

– Tunnelen kunne hatt to løp, ett større for bilene og ett smalt serviceløp slik at det er mulig å sykle gjennom, sier Ingeborgrud.

– Urealistisk

Tor Geir Espedal er prosjektleder for Rogfast, veiprosjektet som trolig får en prislapp på 10 milliarder. Han er ikke positiv til forslaget.

– Det er urrealistisk å se for seg syklister gjennom Rogfast. Tunnelen er for lang og egner seg ikke til det.

Men Espedal er enig i at det må legges til rette for syklister, og foreslår busstilhengere på enkelte avganger slik at syklistene kan bli frakta gjennom tunnelen.

Sykkelentusiasten Sørensen har likevel best tro på forslaget fra Ingeborgrud:

– Det ville vært fantastisk for oss sykkelfrelste, sier han.

Ryfast-trase

Rogfast og Ryfast er to undersjøiske tunneler som skal erstatte to ferjesamband i Rogaland.

Foto: Statens vegvesen