– Gamle permitteringsregler kunne hindra oppsigelser i oljeindustrien

Mange oppsigelser i oljenæringa kunne vært unngått dersom permitteringsreglene ikke var blitt endra, mener Ap-politiker. Han får langt på vei støtte hos NHO.

Petrojarl Knarr

Færre oppdrag for oljeselskapene fører til oppsigelser hos leverandørbedriftene, som her hos Aibel i Haugesund. Nye permitteringsregler fører til at oppsigelsene blir flere enn nødvendig, mener Ap-politiker,

Foto: Kjell Bua

Meldingene om oppsigelser i oljenæringa og leverandørindustrien har kommet på løpende bånd den siste tida.

Blant bedriftene som reduserer arbeidsstokken, er Aibel.

Arne-Christian Mohn

Arne Christian Mohn er nestleder i Rogaland Arbeiderparti.

Foto: Ap

– Det er helt unødvendig at 250 må gå på Aibel i Haugesund, mener nestleder i Rogaland Arbeiderparti, Arne Christian Mohn.

Han legger mye av skylda på regjeringen, som fra nyttår endra reglene slik at det blir mindre attraktivt for arbeidsgiverne å permittere de ansatte i stedet for å si dem opp.

For mens bedriftene tidligere måtte betale arbeidernes lønn de første 10 dagene av en permittering, må de nå betale lønna i 20 dager. Derfor velger mange oppsigelse i stedet.

Mohn oppfordrer nå regjeringa til å snu. Og også til å trekke tilbake forslagene til endringer i Arbeidsmiljøloven som vil gjøre det lettere å ansette folk midlertidig.

– Gir todeling i arbeidslivet

– Nabolandene gjorde det samme etter jappetida på 80-tallet. Resultatet av det blei en dobling av antall midlertidige ansatte. Antallet har heller ikke gått ned etterpå. Det viser at det blir en todeling i arbeidslivet, sier Mohn.

Han frykter at vi på sikt får en gruppe arbeidstakere som bare går i midlertidige stillinger.

– Vi vet at de har det dårligere på arbeidsplassen. De er oftere syke, får mer psykiske problemer og får ofte ikke kursing av arbeidsgiver, sier Mohn.

Han mener dette også går ut over bedriftene ved at kvaliteten på arbeidet blir dårligere, og effektiviteten går ned.

Får støtte hos NHO

Hallvard Ween

Hallvard Ween er regiondirektør i NHO Rogaland.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Også i arbeidsgiverorganisasjonen NHO er det misnøye med de nye permitteringsreglene.

Regiondirektør Hallvard Ween i NHO Rogaland vil ikke kommentere situasjonen i Aibel spesielt, men sier at de også ønsker at terskelen for oppsigelser var høyere.

– Vi får i økende grad signaler fra medlemsbedriftene om at de ønsker seg tilbake til permitteringsordninga, slik den var før lovendringa på nyåret, det vil si tilbake til en arbeidsgiverperiode på ti dager, sier Ween.

Flere nyheter fra Rogaland