– Prestisje å ha flest pasienter

Tidligere fastlege mener mange fastleger skryter av hvor mange pasienter de behandler daglig. Hun mener det svekker kvaliteten på helsetjenesten.

Video Mange pasienter

Fastlegene får bedre betalt jo flere personer de behandler, og fyller derfor opp pasientlista. Dette fører til at hver pasient får mindre tid, slik at legen kan behandle flest mulig. Mange leger behandler opp mot 35 pasienter daglig.

– Det som ble vanskelig for meg i allmennpraksis var at det ofte ble brukt for lang tid på folk. Det var veldig fint for pasienter, men tidsplanen min røyk. Så det ble etter hvert ikke samsvar mellom rammene og det jeg ønsket å gjøre, sier Pernille Nylehn.

– Lang tid per pasient er ikke mulig

Nylehn var fastlege i 10 år, men så fikk hun nok. Hun ville bruke god tid på hver pasient, men følte ikke at det var mulig innenfor de rammene som var satt.

– En velger for så vidt selv hvor lang tid man vil bruke på hver pasient, men hvis en bruker for lang tid kommer det i konflikt med andre oppgaver man har som å være tilgjengelig for pasientene og kunne ta imot dem som trenger øyeblikkelig hjelp, sier hun.

– Hvis du stadig bruker en time på pasientene blir det trøbbel. Rammene tillater ikke den måten å jobbe på, legger hun til.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Hos legen (Illustrasjonsfoto)

Flere leger tar imot så mange som 30 pasienter hver dag.

Foto: colourbox.no

– 30 daglige pasienter svekker kvaliteten

En fastlege kan ha maks 2500 personer på pasientlisten. Dette i seg selv trenger ikke være problematisk, men Nylehn føler fastlegeyrket er preget av en kultur der det er status å ha å mange pasienter daglig.

– Hvis du har 30 pasienter om dagen, som noen har, så mener jeg at det må gå ut over kvaliteten. Det er noen som skryter av det og mener de er ekstra flinke. Hvis jeg hadde hatt 35 pasienter innom på en dag hadde jeg nok skjemtes litt, sier hun.

Kåre Reiten er fastlege i Stavanger, han kjenner seg ikke igjen i at det er status å ha mange pasienter.

Kåre Reiten

Kåre Reiten er fastlege i Stavanger.

Foto: Eirin Larsen / NRK

– Det er ikke status å ha 35 pasienter om dagen, men hun har et lite poeng. Blant leger har alltid det å jobbe mye vært noe man liker å snakke om, alt fra å gå 24 timers vakter på sykehuset til å ha 35 pasienter. Men det å ha 35–40 pasienter på en arbeidsdag er nok ikke noe man bør anbefale, sier han.

Det lønner seg å fylle opp boka

Å ha mange pasienter daglig lønner seg økonomisk. En fastlege som har 200 pasienter i uka får dobbelt så mye betalt som en lege som tar imot 100 pasienter.

– Det å ha mange pasienter på listen betyr kanskje ikke så mye økonomisk, men dess flere pasienter du behandler per dag desto mer tjener du, så det er riktig. Men det er ikke noe galt i at det skal lønne seg å jobbe raskt og effektivt, sier Reiten.

Nylehn mener likevel at fastleger som heller vil ha få pasienter og bruke lang tid, blir straffa.

– Jeg synes det er litt urimelig at man skal bli straffet for å ha en kortere liste og kanskje bruke mer tid på pasientene, sier hun.

Regelendring kan jevne ut forskjellene

– Mange av de som har mange på listene jobber lange dager. Hvis du gjør undersøkelser tror jeg ikke at det er så veldig stor forskjell. Selvsagt har du noen leger som er veldig raske, men jeg tror at de fleste prøver å gjøre en samvittighetsfull jobb, og at det er det viktigste, sier Reiten.

Nylehn vil forhindre at fastleger tar på seg flere pasienter for å få bedre betalt. Hun mener at driftstilskuddet bør bli progressivt mindre jo flere man har på lista.

– Det ble diskutert at man skulle få ekstra betalt for pasienter over 70 år fordi det tar lengre tid med eldre, men da vil eldre føle seg diskriminert. Hvis man innfører slike ordninger i forhold til alder så vil det bli veldig feil. Vi har funnet ut at det ikke er veien å gå, sier Reiten.

Flere nyheter fra Rogaland