Kan gjøre det vanskeligere å bortvise HA-gjester

Sivilombudsmannen slår fast at både politiet og Utlendingsdirektoratet tok feil da de bortviste utenlandske MC-medlemmer som skulle på Hells Angels-fest på Braut i Rogaland i 2011. Politiet vil følge Sivilombudsmannens vurdering.

Hells Angels-aksjon

Her aksjonerer politiet mot Hells Angels sine lokaler på Braut i Klepp i august 2011.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Vi oppfatter vedtaket slik at vi i framtiden må ta en bedre og mer konkret vurdering knyttet til den enkelte personen. Det er ikke nok at personen tilhører dette 1 prosents miljøet. Det må bli begrunnet mer konkret hvorfor denne personen utgjør en trussel, sier politiinspektør i Stavanger, Leif Ole Topnes.

Saken dreier seg om to fester som Hells Angels arrangerte i april og august i 2011.

Etter festen i april truet Hells Angels med å saksøke norske myndigheter på grunn av at de utviste de utenlandske gjestene.

En mann i 20-årene ble tatt i aksjonen i august. Politi fra Rogaland politidistrikt deltok i aksjonen, som ble ledet av Oslo politidistrikt.

Hells Angels på Braut

Hells Angels sine lokaler på Braut.

Foto: Siri Wickne Pedersen / NRK

Sivilombudsmann Arne Fliflet skriver i sin begrunnelse at politiets trusselvurderinger i forbindelse med arrangementene i stor grad bærer preg av å være basert på generelle erfaringer og betraktninger om det kriminelle MC-miljøet, og var i liten grad tilknyttet de reisende.

I den 13 sider lang begrunnelse forutsetter Sivilombudsmannen at Politiet og UDI tar hensyn til vurderingene i framtidige saker.

Begrunnelsen kan dermed føre til at praksisen på det som flere MC-klubber i Norge har opplevd som en stor frustrasjon, nemlig at politiet sammen med UDI har bortvist festdeltakere fra MC-miljøet og sendt dem i retur til sine hjemland, skriver Stavanger Aftenblad.

Hells Angels fornøyd med vedtaket

Hells Angels Stavanger opplyser til avisen at klubben ser på Sivilombudsmannens svar som full seier.

– Det viser seg igjen at vi har hatt rett hele tiden. Vi kan jo nå bare håpe at politiet forholder seg til norsk lov neste gang vi har fest, sier Øyvind Våge på vegne av klubben.

Kan gjøre det vanskeligere for politiet

Topnes oppfatter ikke vedtaket slik at de ikke lenger har lov til å bortvise gjester.

– Jeg oppfatter det veldig klart at Sivilombudsmannen mener medlemskap i en slik organisasjon er grunnlag for å knytte de inn i vilkår for bortvising og utvisning. Men at det i tillegg må knyttes en mer konkret begrunning opp mot den enkelte, det er altså ikke nok å være medlem, seier Topnes.

– Vil dette vedtaket gjøre det vanskeligere å bortvise gjester?

– Det gjenstår å se. I hver sak må det nå være en trusselvurdering, både fra sentrale styresmakter ifra Kripos og nasjonalt. Og så må det være en konkret lokal vurdering.

– Tar politiet kritikk på at dere viste bort disse gjestene i 2011?

– Vi tar til etterretning Sivilombudsmannens vurdering og vil selvsagt følge den, avslutter Topnes.