– OTD har rett til å være i Forum ut 2021

Advokat for oljemessen OTD mener det er uheldige sammenblandinger mellom medlemmene i ONS og Stavanger Forum. Styreleder i Stavanger Forum, Christian Rugland, er ikke enig.

Stands på ONS

ARKIVBILDE: Slik så det ut på oljemessen ONS i Stavanger i 2012.

Foto: Martin Skau

For ett år siden ble det kjent at Offshore Northern Seas (ONS) ville starte opp en egen messe for norsk oljebransje kalt «ONS Norway». Messen skulle arrangeres de årene det ikke var vanlig ONS i Stavanger.

I august ble messen ONS Norway gjennomført for første gang. Problemet er imidlertid at en annen arrangør av oljemesser, det bergensbaserte Offshore Media Group som står bak Offshore Technology Days (OTD), mener det er de som hadde avtale med Stavanger Forum om å arrangere oljemesse der fra 2015 til 2021.

– ONS er Forums største kunde

Det siste året har OTD følt seg forsøkt skvist ut av Stavanger Forum av ONS.

– Denne saken handler om at ONS og Stavanger Forum har en unik historie. Stavanger Forum var med å starte og senere stifte ONS, og har i 40 år bidratt aktivt til å utvikle arrangementet – de siste årene som partnere, sier styreleder i Stavanger Forum, Christian Rugland og fortsetter:

– Vi deler både risiko og utbytte, og Stavanger Forum opptrer i flere sammenhenger på vegne av ONS. ONS er i tillegg Stavanger Forums største kunde, sier han.

OTD sin advokat Svein Kjetil Svendsen forteller at OTD mener det er juridisk hold i avtalen de har hatt med Stavanger Forum om å holde oljemesse i Stavanger hvert andre år helt frem til 2021.

– Uklare sammenblandinger blant medlemmene

– Det er klart at det er uheldige sammenblandinger mellom medlemmer i ONS og Stavanger Forum. Det er uklart hvordan dette har påvirket utfallet i saken, sier Svendsen til NRK.no.

Det er ikke styrelederen enig i.

– I dette bildet er det helt naturlig at ONS og Stavanger Forum har sammenfallende interesser – både som organisasjoner og gjennom enkeltpersoner. Derfor er det helt uproblematisk at jeg er styreleder i Stavanger Forum og styremedlem i ONS. Habilitet vurderes fra sak til sak, og i denne saken vurderer jeg meg selv som habil. Den vurderingen er jeg veldig trygg på, sier Rugland.

Nå skal OTD bestemme seg for hva de vil gjøre med saken.

– Vi har konkludert med at det er en avtale som gjør at OTD har rett til å være i Stavanger Forum ut 2021. Vi vil diskutere hva vi skal gjøre med dette, sier Svendsen.

Rugland mener på sin side at OTD ikke har en bindende avtale med Stavanger Forum.

– Som en følge av det nære samarbeidet mellom ONS og Stavanger Forum oppstår en interessemotsetning med OTD. Dette innebærer at Stavanger Forum avslutter sitt samarbeid med OTD etter årets arrangement. Stavanger Forum hadde ingen bindende avtale om videreføring av OTD etter 2013. Dette har vi fått bekreftet gjennom juridiske vurderinger, sier han.