Normal

– Ikke nok med nasjonalt beredskapssenter

Et eget regionalt beredskapssenter på Nord-Jæren er nødvendig og det bør jobbes raskere for å få slike på plass, uansett hvor det nasjonale senteret blir liggende, mener stortingsrepresentant Olaug Bollestad.

Politifolk

Det er ikke godt nok at politiberedskapen sentraliseres, mener Olaug Bollestad og Stanley Wirak.

Foto: Runa Victoria Engen

– Det var brannvesenet som var pådriver og da de kom til oss og spurte om vi kunne være med og være behjelpelige sa vi ja på strak arm, sier ordfører i Sandnes, Stanley Wirak (Ap).

Sandnes kommune kjøpte derfor sivilforsvarets Vagleleir tidligere i 2013 for å bygge opp et eget beredskapssenter, uavhengig om det blir nasjonalt eller ei.

– Må ha eget kontor på Nord-Jæren

Olaug Bollestad

Olaug Bollestad.

Foto: NRK Rogaland
Stanley Wirak

Stanley Wirak

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Vi må ha et nasjonalt beredskapssenter fordi vi må ha noen beredskaps- og terrorgrupper som vi ikke kan ha i hver region, men vi må samtidig tenke at vi må ha regionale beredskapssentre for å knytte dette tett til der folk bor i regionene, sier stortingsrepresentant Olaug Bollestad (KrF).

De siste dagene har debatten gått om hvor det nasjonale beredskapssenteret skal ligge, men Bollestad mener det er naivt å kun fokusere på hovedsenteret. Men i Stortingets spørretime fikk hun derimot beskjed om å vente.

– Når det gjelder regionale beredskapssentre kan det være en del av det arbeidet vi kan se på i forbindelse med politianalysen, sa justisminister Anders Anundsen.

Men det er ikke bra nok, mener Bollestad.

– Politireformen er en ting, og beredskap er noe annet. Politiet er en del av beredskapen. Det som jeg vet at Frp har foreslått før er å ha fire-fem regionale kontor. Da har vi det nasjonale kontoret i Oslo, og regionale kontor i tillegg. Da mener vi at Nord-Jæren må ha et av dem, sier Bollestad.

– Sandnes må være på tilbudssiden

Oljevirksomhet, hovedredningssentral, undersjøiske tunneler og et aktivt beredskapsmiljø er grunnen til at det bør være et beredskapssenter og i Rogaland mener både hun og sandnesordføreren. Og mens de diskuteres hvor på østlandet det nasjonale senteret skal ligge tar gjerne ordfører Wirak gjerne imot det, også på hjemmebane.

– Det som er det viktige nå er at Sandnes kommune er på tilbudssiden. Vi har kjøpt denne store leiren som ligger ideelt til for et slikt senter. Om det blir regionalt eller nasjonalt får noen andre vurdere, men vi er i hvert fall klare, sier Wirak.

Hvem skal betale for dette?

– Det er alltid et vanskelig spørsmål. Beredskap må vi ta alvorlig og det koster. Hvis det er en statlig oppgave å drive beredskap så må staten dekke opp, men vi skal ikke gå inn i den diskusjonen nå. Vi gjør det som er nødvendig. Et beredskapssenter er for fremtiden, sier han.