NRK Meny
Normal

Barnevernet mener onkelen bør ta over omsorgen

Barnevernet i Stavanger har endelig funnet en løsning for to indiske barn som har vært i fosterhjem i Norge i nesten ett år. Onkelen og storfamilien i India får omsorgen for ungene, med et støtteapparat i ryggen.

Video India-saken trolig løst

Onkelen har vært i møter med barnevernet, som nå sier at onkelen skal få ta med seg barna tilbake til India. Foto: Erik Waage.

Det er konkludert med at barneverntjenesten anbefaler at fars bror bør få overta omsorgen slik at han kan ta barna med tilbake til den utvidede familie i India, skriver Stavanger Kommune i en pressemelding.

– Dette er gode nyheter. Endelig skjer det noe. Familien min er glad, sier onkel til barna, Arunabhas Bhattacharaya, til NRK.

Denne løsningen forutsetter likevel at barnevernet får på plass juridiske og oppfølgingsmessige rammer rundt den valgte løsningen som ivaretar barnas beste og gir onkelen forutsetninger for å håndtere situasjonen på best mulig måte framover.

Avgjøres i tingretten

En samlet løsning vil bli brakt fram for Stavanger tingrett som skal ta den endelige avgjørelsen. Foreløpig dato for rettsbehandling er satt til 23. mars.

Norske myndigheter vil be indiske myndigheter tilrettelegge for gode løsninger rundt barna ved en eventuell tilbakeføring til India.

Å forlenge oppholdstillatelsen for barna i en sak som denne er en ren rutinemessig nødvendighet, og innebærer ikke at barnevernet ønsker å holde barna tilbake lenger enn det som må til for å få en tilfredsstillende løsning på saken.

«Norway nightmare»

To barn ble i mai tatt ifra sine indiske foreldre som for tiden er bosatt i Stavanger. Barna, nå tre og ett år gamle, er plassert i fosterhjem fordi barnevernet mener at foreldrene ikke er skikket til å oppdra sine egne barn.

Indiske medier dekker barnevernssaken nøye.

Norway Nightmare - overskrift i indisk TV

Norway Nightmare, overskrift i indisk TV.

Foto: Skjermdump frå NDTV