Hopp til innhold

Mer olje og gass, lavere utslipp

Norge skal hente opp mer olje og gass de neste fem årene, samtidig skal utslippene reduseres.

Johan Sverdrup-feltet på åpningsdagen

Johan Sverdrup-feltet er en av suksesshistoriene som Oljedirektoratet fortalte om i presentasjonen av Sokkelåret 2020. Direktoratet mener feltet kan gi landet inntekter til 2050.

Foto: Erik Waage / NRK

– Vi kan øke produksjonen samtidig som utslippene reduseres, fordi flere installasjoner kommer til å få kraft fra land, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

OD mener at CO₂-utslippene vil bli 3,2 millioner tonn lavere per år i 2023 enn de ellers ville ha vært.

Målet er å redusere de totale utslippene med 40 prosent.

2020 var et godt år for oljenæringen

Oljedirektør Ingrid Sølvberg forventer økt produksjon og lavere utslipp de neste fem årene.

Til tross for pandemi og fallende oljepriser, så har 2020 vært et bra år for norsk oljeindustri, men er oljedirektør Ingrid Sølvberg. I dag presenterte OD Sokkelåret 2020.

Foto: Erik Waage / NRK

Koronapandemi med fallende oljepriser har gjort at også olje- og gassindustrien har fått kjørt seg i året som var.

Men når de nå skal oppsummere 2020, så var det ikke et kriseår for oljenæringa.

– Det så mørkt ut i vår da oljemarkedet kollapsa, og prisene stupte. Men takket være regulering av råoljeproduksjonen og en midlertidig endring i petroleumsbeskattningen stimulerte til aktivitet.

Selv i et kriseår skapes det enorme verdier på norsk sokkel. I løpet av 2020 ble det solgt olje og gass for 400 milliarder kroner.

Olje vil være viktig for Norge i flere tiår

Olja kommer til å være viktig for Norge i flere tiår fremover, mener oljedirektøren

–Vi har prosjekter som kommer til holde på til minst 2050. Dessuten kommer vi til å finne nye forekomster med både olje og gass.

Så lenge den norske regjering og storting vil, så kommer olja til å gi oss store inntekter i mange år.

– Men vi er avhengige av å finne nye forekomster i 2028 for å opprettholde produksjon, sier Sølvberg.

Anniken Hauglie, Norsk Olje og Gass

Anniken Hauglie i Norsk Olje og Gass er glad for at næringen har hatt høy aktivitet i 2020.

Foto: Norsk Olje og Gass

Oljeindustrien ser positivt på fremtiden

– 2020 var et krevende år. Derfor er det ekstra gledelig å se at vi har hatt høy aktivitet, rekordstor produksjon i fjor med ventet økning i årene fremover, god lønnsomhet i kombinasjon med reduserte utslipp. Det sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Mulighetene på norsk sokkel er fortsatt mange og vi ser at det bare er halvparten av ressursene på norsk sokkel som er solgt og levert.

Jakten på den nye olja

Men selv om det skal produseres mer olje og gass de neste årene, er mange opptatt av å finne nye bein å stå på.

– Vi har de siste årene vært ute på tokt og søkt etter mineraler på havbunnen. Det er mineraler på norsk sokkel som kan bruke i overgangen til lavutslippssamfunnet. Det kan for eksempel være mineraler som brukes i elbiler, solcellepaneler og vindturbiner.

Er dette den nye olja?

– Det er altfor tidlig å si, men vi ser et potensial for at dette kan bli en viktig næring i fremtiden, avslutter oljedirektør Ingrid Sølvberg.

Flere nyheter fra Rogaland